Ekonómia a management

2 školy a fakulty

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Drevárska fakulta

  • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta techniky

  • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.