Ekonómia a management

2 školy a fakulty

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Drevárska fakulta

  • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta techniky

  • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.