Ekonómia a management

32 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
2 programy

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Priemyselná logistika
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo
3 programy

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
1 program

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky (EN)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Financie
 • Verejná ekonomika a politika
4 programy

Filozofická fakulta

 • Masmediálne štúdiá
 • Teória a dejiny žurnalistiky
2 programy