Ekonómia a management

30 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Priemyselná logistika
 • Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Ekonomická teória
 • Financie a bankovníctvo
 • Hospodárska politika
 • Poisťovníctvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Cestovný ruch (2014)
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Masmediálne štúdiá
 • Teória a dejiny žurnalistiky
2 programy

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
1 program

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia a reklama
1 program