Ekonómia a management

29 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
2 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Obchodná fakulta

 • Management of International Business
 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Priemyselná logistika
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Financie
 • Verejná ekonomika a politika
4 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
1 program