Ekonómia a management

22 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Economics

a ďalších 9 programov

12 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Management de la vente
 • Management of International Business

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov - konverzný program
 • Riadenie procesov (EN)
3 programy

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Digitálny marketing
 • Doprava a logistika

a ďalších 17 programov

20 programov

NEWTON University

 • Digitálny marketing
 • Finančné riadenie podniku
 • Global Business and Management (EN)

a ďalších 16 programov

19 programov

University College Prague

 • Hospitality Management
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Cestovný ruch
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Hotelierstvo

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

European School of Business & Management SE

 • BBA Business Management
 • BBA Finančný management
 • BBA Management

a ďalších 49 programov

52 programov

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management soft skills
 • MBA Management soft skills (online)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Finančný management (Praha)
 • BBA Management Basics (ENG – online)
 • BBA Marketing, médiá a komunikácia (Praha)

a ďalších 20 programov

23 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Fakulta managementu

 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku
 • Medzinárodný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program