Medzinárodný obchod

17 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Management de la vente
 • Management of International Business

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Central European Management Institute

 • Global Business Leadership (EN)
 • Marketing Management and International Business (EN)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

NEWTON University

 • Global Business and Management (EN)
 • Globálne podnikanie a management
 • Medzinárodné vzťahy a ekonomická diplomacia
3 programy

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Corporate manager hotelu, kúpeľov a wellness
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalšie 4 programy

7 programov

European School of Business & Management SE

 • MBA Global Business (ENG)
 • MBA Management inovácií
 • MBA Marketing a promotion management
 • MBA Medzinárodný management
4 programy

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management vo verejnej správe
 • MBA Management vo verejnej správe (online)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • International Business with Agrarian Commodities
 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj
 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj (EN)
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
4 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
1 program

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • Hospodárska a podnikateľská etika
 • Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
3 programy