Medzinárodný obchod

22 škôl a fakúlt

6x najlepšie hodnotená VŠ v ČR. Individuálny prístup, prax. Študujte na NEWTON University.

Central European Management Institute

 • Global Business Leadership (EN)
 • Marketing Management and International Business (EN)
2 programy

NEWTON University

 • Globálne podnikanie a management
 • Medzinárodné vzťahy a ekonomická diplomacia
2 programy

European School of Business & Management SE

 • MBA Management inovácií
 • MBA Marketing a promotion management
 • MBA Medzinárodný management
3 programy

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management vo verejnej správe
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Marketingový a obchodný manažment v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • International business with agrarian commodities
 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
3 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2 programy

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program