Medzinárodný obchod

18 škôl a fakúlt

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ekonomická teória
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Medzinárodné financie
 • Právo a ekonómia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v obchode
4 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2 programy

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program