Medzinárodný obchod

11 škôl a fakúlt

Chceš si rozšíriť vedomosti, dovzdelať sa a vzdelávať ostatných? ✨ Študuj učiteľstvo u nás!

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Medzinárodné podnikanie
2 programy

NEWTON University

 • Global Business and Management (EN)
 • Globálne podnikanie a management
2 programy

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • International Business with Agrarian Commodities
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Hospodárska a podnikateľská etika
 • Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
2 programy