Medzinárodný obchod

14 škôl a fakúlt

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Management de la vente
 • Management of International Business

a ďalších 5 programov

8 programov

NEWTON University

 • Global Business and Management (EN)
 • Globálne podnikanie a management
 • Medzinárodné vzťahy a ekonomická diplomacia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky

a ďalšie 4 programy

7 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • International Business with Agrarian Commodities
 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj
 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj v anglickom jazyku
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
1 program

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • Hospodárska a podnikateľská etika
 • Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
3 programy