Medzinárodný obchod

10 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj
 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj v anglickom jazyku
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami v anglickom jazyku
4 programy

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.