Ekonómia a management

8 škôl a fakúlt

6x najlepšie hodnotená VŠ v ČR. Individuálny prístup, prax. Študujte na NEWTON University.

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance

a ďalších 5 programov

8 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Podnikový obchod a marketing
4 programy

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Geológia a regionálny rozvoj

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a finančná matematika
 • Manažérska matematika
2 programy

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.