Ekonómia a management

46 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Paneurópska vysoká škola

  • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
  • Ekonomika a manažment podniku
  • Masmediálna a marketingová komunikácia
3 programy

Filozofická fakulta

  • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

  • Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
  • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2 programy