Ekonómia a management

50 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá (EN)
3 programy

Fakulta managementu

 • Manažment
 • Manažment (EN)
 • Medzinárodný manažment
 • Stratégia a podnikanie
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
 • Ekonomika verejného sektora

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Matematika v analýze dát a vo financiách
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
2 programy

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Technická fakulta

 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
 • Poľnohospodárska technika
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Ekonomika podniku
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
1 program

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
1 program

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Riadenie kultúry a turizmu
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a finančná matematika
 • Manažérska matematika
2 programy