Geológia

5 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
  • Baníctvo a geotechnika
  • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 19 programov

22 programov

Prírodovedecká fakulta

  • Aplikovaná geofyzika
  • Dynamická geológia
  • Environmentálna geochémia

a ďalších 12 programov

15 programov

Prírodovedecká fakulta

  • Astrofyzika
  • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.