Celozivotne vzdelavanie

Na Univerzitu tretieho veku pri UMB bez prijímačiek

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka celoživotné vzdelávanie až na troch svojich pracoviskách. Rovnako ako mnohé ďalšie slovenské aj zahraničné vysoké školy, aj UMB ponúka možnosť študovať univerzitu tretieho veku záujemcom o rozšírenie svojho vzdelania vo vyššom veku. Výhodou Univerzity Mateja Bela je, že si záujemcovia môžu vybrať až z troch pacovísk, a to […]

čítajte viac

Kam za celoživotným vzdelávaním? Treba na Diplomatickú akadémiu K. Rybárika

Dvojročné postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov s dôrazom na interdisciplinárnosť, implementáciu teoretických poznatkov do praxe a viacjazyčnosť. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR realizuje vzdelávací program v dennej forme štúdia pre všetkých záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Pre koho je štúdium určené?  Predpokladom a zároveň podmienkou štúdia je […]

čítajte viac

Vysoká škola nie je len pre mladých

Na vysokoškolskej pôde sa nemusíš stretnúť len s tvojimi rovesníkmi a vyučujúcimi, ale môžeš naraziť aj na o niečo starších spolužiakov. Sú to študenti, ktorí sa rozhodli vrátiť sa do vysokoškolského prostredia aj v staršom veku. Tento koncept celoživotného vzdelávania sa nazýva Univerzita tretieho veku a bola založená už v roku 1973 vo francúzskom Toulouse. […]

čítajte viac

65 % súčasných školákov nastúpi na pozície, ktoré dnes ešte neexistujú

Naviazanosť Slovenska na priemyselnú výrobu a z toho vyplývajúce budúce hrozby pre trh práce spojené s predpoveďou zániku niektorých pracovných pozícií predstavujú pre krajinu potencionálnu hrozbu. Nadväzujúc na problematiku je určite potrebné venovať pozornosť adaptácii školského systému, aby bol schopný flexibilne reagovať na zmeny, ktoré krajinu zasiahnu v dôsledku informatizácie a digitalizácie. Touto prognózou sa zaoberá aj RÚZ (Republiková […]

čítajte viac

Čo sú to medzinárodné profesijné tituly?

Premýšľate o svojej budúcnosti a snažíte sa pre ňu urobiť maximum? Okrem toho, že si na území Slovenskej republiky získať bakalársky , magisterský alebo inžiniersky diplom, môžete sa vybrať aj úplne inou cestou. Zoznámte sa s dôležitými skratkami BBA, MBA a DBA. Vďaka nim totiž máte v živote šancu na rýchly kariérny postup.

čítajte viac