Na Univerzitu tretieho veku pri UMB bez prijímačiek

3. 5. 2023 | Štúdium pri práci

Univerzita tretieho vekuUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka celoživotné vzdelávanie až na troch svojich pracoviskách. Rovnako ako mnohé ďalšie slovenské aj zahraničné vysoké školy, aj UMB ponúka možnosť študovať univerzitu tretieho veku záujemcom o rozšírenie svojho vzdelania vo vyššom veku.

Výhodou Univerzity Mateja Bela je, že si záujemcovia môžu vybrať až z troch pacovísk, a to v Banskej Bystrici, v Martine a v Poprade. Univerzita ponúka 2 rôzne dĺžky štúdia. Študenti si môžu vybrať, či majú záujem o 3-ročné alebo 1-ročné štúdium. Ponuka študijných programov je široká vo všetkých mestách a pokrývajú rôzne oblasti. Záujemcovia sa môžu prihlásiť napríklad na program záhradníctvo, dejiny a teória výtvarného umenia, astronómia, žurnalistika, spoločenský a diplomatický protokol, sebaobrana a mnohé ďalšie, samozrejme nechýbajú ani cudzie jazyky.

Podmienkou prijatia je dosiahnuté minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou a vek nad 40 rokov. Dobrou správou je, že na prijatie nie je potrebné podstúpiť prijímacie konanie a okrem podania prihlášky a zaplatenia zápisného nemusia záujemcovia o Univerzitu tretieho veku pri Univerzite Mateja Bela už nič viac urobiť. Dôležitý je len dátum 30. júna, do ktorého je potrebné prihlášku podať.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Kam za celoživotným vzdelávaním? Treba na Diplomatickú akadémiu K. Rybárika

Kam za celoživotným vzdelávaním? Treba na Diplomatickú akadémiu K. Rybárika

Dvojročné postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov s dôrazom na interdisciplinárnosť, implementáciu teoretických poznatkov do praxe a viacjazyčnosť. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR realizuje vzdelávací program v dennej forme štúdia pre všetkých záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Pre koho je štúdium určené?  Predpokladom a zároveň podmienkou štúdia je …

ZA OBZOR – sebarozvojový kurz pre kohokoľvek nad 30 rokov

ZA OBZOR – sebarozvojový kurz pre kohokoľvek nad 30 rokov

Ak v svojom živote cítite potrebuje neustále sa posúvať ďalej, rozvíjať svoj potenciál, učiť sa nové veci a už ste presiahli životný medzník 30 rokov, je tu pre vás sebarozvojový kurz Za obzor pod záštitou Sokratovho inštitútu. Za obzor je kurz zložený z piatich workshopov pre kohokoľvek nad 30 rokov prichádzajúceho z ktorejkoľvek časti Slovenska, z akejkoľvek profesijnej oblasti, pre kohokoľvek, …