Kam za celoživotným vzdelávaním? Treba na Diplomatickú akadémiu K. Rybárika

9. 4. 2023 | Štúdium pri práci

celoživotné vzdelávanieDvojročné postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov s dôrazom na interdisciplinárnosť, implementáciu teoretických poznatkov do praxe a viacjazyčnosť. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR realizuje vzdelávací program v dennej forme štúdia pre všetkých záujemcov o celoživotné vzdelávanie.

Pre koho je štúdium určené? 

Predpokladom a zároveň podmienkou štúdia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, teda absolventi magisterských študijných odborov zo Slovenska a zahraničia. Štúdium je vhodné pre záujemcov o pôsobenie v diplomacii, v štátnej správe, pre záujemcov o tlmočenie a prekladateľstvo so špecializáciou na terminológiu práva EÚ a diplomacie a mnohých ďalších so záujmom o tento sektor.

Čo je súčasťou výuky a kedy prebieha? 

Výuka prebieha 4 akademické semestre prezenčnou formou, najčastejšie piatky od 13:00 do 19:40 a soboty od 7:30 do 17:30. Študenti sa môžu tešiť na predmety ako napríklad Medzinárodné právo verejné, Basics of the EU law, Organizácia a manažment zahraničnej služby, Spoločná zahraničná politika, aktuálne trendy európskej integrácie, Rozvojová a humanitárna pomoc a mnoho ďalších predmetov plných zaujímavých prednášok.

Čo je pre štúdium potrebné? 

Ako je už spomenuté vyššie, vzhľadom na to, že ide o postgraduálne štúdium, je nutné mať ukončené magisterské štúdium alebo jeho ekvivalent, pokiaľ ide o zahraničnú vysokú školu.

Ďalším dôležitým predpokladom je znalosť štátneho jazyka, anglického jazyka na úrovni C1 a nakoľko ide o štúdium medzinárodných vzťahov, tak aj znalosť francúzskeho alebo nemeckého jazyka aspoň na úrovni B1. Jazyková znalosť sa preukazuje jazykovým certifikátom alebo iným ekvivalentom. Vysoká úroveň angličtiny je požadovaná aj z dôvodu, že niektoré predmety sa vyučujú v angličtine a teda aj skúšky z nich sa skladajú v tomto jazyku.

Okrem vyššie spomenutých dokumentov je potrebné si pripraviť 990 € za každý rok štúdia. Celkom teda dvojročné postgraduálne štúdium stojí jedného študenta 1 980€.

Ako sa môžem prihlásiť? 

Každý uchádzač štúdium musí vyplniť prihlášku, ktorá je dostupná na webových stránkach, priložiť k nej štruktúrovaný životopis, motivačný list v slovenčine v maximálnom rozsahu 600 slov a overenú kópiu vysokoškolského diplomu alebo rovnocenného dokumentu. V rámci štruktúrovaného životopisu uvádzajú ako preferovanú formu Europass, čo je pre mnohých dobrou správou. Práve pre tento typ životopisu je možné na internete nájsť formulár na jeho vyplnenie. Formulár vám CV naformátuje a vy si vyberiete len jednej z ponúkaných šablón.

Ako už z názvu vyplýva, programy celoživotného vzdelávania sú skvelou formou, ako sa rozvíjať počas celého života a postgraduálne štúdium tohto typu nie je jedinou možnosťou.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Na Univerzitu tretieho veku pri UMB bez prijímačiek

Na Univerzitu tretieho veku pri UMB bez prijímačiek

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka celoživotné vzdelávanie až na troch svojich pracoviskách. Rovnako ako mnohé ďalšie slovenské aj zahraničné vysoké školy, aj UMB ponúka možnosť študovať univerzitu tretieho veku záujemcom o rozšírenie svojho vzdelania vo vyššom veku. Výhodou Univerzity Mateja Bela je, že si záujemcovia môžu vybrať až z troch pacovísk, a to …

ZA OBZOR – sebarozvojový kurz pre kohokoľvek nad 30 rokov

ZA OBZOR – sebarozvojový kurz pre kohokoľvek nad 30 rokov

Ak v svojom živote cítite potrebuje neustále sa posúvať ďalej, rozvíjať svoj potenciál, učiť sa nové veci a už ste presiahli životný medzník 30 rokov, je tu pre vás sebarozvojový kurz Za obzor pod záštitou Sokratovho inštitútu. Za obzor je kurz zložený z piatich workshopov pre kohokoľvek nad 30 rokov prichádzajúceho z ktorejkoľvek časti Slovenska, z akejkoľvek profesijnej oblasti, pre kohokoľvek, …