65 % súčasných školákov nastúpi na pozície, ktoré dnes ešte neexistujú

31. 1. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

digitálná zručnostNaviazanosť Slovenska na priemyselnú výrobu a z toho vyplývajúce budúce hrozby pre trh práce spojené s predpoveďou zániku niektorých pracovných pozícií predstavujú pre krajinu potencionálnu hrozbu.

Nadväzujúc na problematiku je určite potrebné venovať pozornosť adaptácii školského systému, aby bol schopný flexibilne reagovať na zmeny, ktoré krajinu zasiahnu v dôsledku informatizácie a digitalizácie.

Touto prognózou sa zaoberá aj RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov) tvrdiac, že Slovensko sa bude musieť zamerať práve na celoživotné vzdelávanie, keďže si bude po roku 2025 podľa odhadov až 92% zamestnaní vyžadovať určitý level digitálnej zručnosti.

S prebiehajúcou štvrtou priemyselnou revolúciu má dôjsť k zániku takmer polovice súčasných pracovných pozícií a predpoveď hovorí, že až 65% terajších školákov nastúpi po získaní titulu na dnes ešte neexistujúce pracovné pozície.

Najviac ohrozenými sú pracovné pozície, u ktorých je možná automatizácia. Doterajšie priemyselné revolúcie priniesli ľudstvu radikálne zmeny, kedy veľká časť pracovných pozícií vždy z určitého dôvodu zanikla, no paradoxne ešte väčšia časť vznikla. Dôležité je však uvedomenie, že z revolúcie dokázali profitovať práve tí prezieraví a pripravení. Ak Slovensko nedokáže reflektovať meniaci sa trh, pripraviť sa na radikálne zmeny a držať krok s dobou, hrozí Slovensku v nasledujúcich rokoch strata konkurencieschopnosti a poklesu životnej úrovne. Je nevyhnutné sa na zmeny pripraviť, porozumieť im, a to na všetkých leveloch od štátu cez zamestnávateľov až po zamestnancov.

Slovensko sa na základe doterajších pozorovaní javí ako jeden z najohrozenejších štátov digitálnej revolúcie. Progres v digitalizácii napreduje na Slovensku pomalšie ako v ostatných častiach Európskej únie. Dlhodobo sa krajina udržuje na posledných priečkach v meraní digitálnej konkurencieschopnosti. Tento fakt je dôsledkom viacerých činiteľov. Slovensko má neflexibilnú regulačnú a pracovno-právnu legislatívu spojenú s nízkou štátnou podporou. Ďalším problémom je aj neprispôsobenie vzdelávacieho systému. Dôležitejšie ako vedomosti sa pre zamestnanca javí byť osobná adaptabilita, samostatnosť, prispôsobovanie sa používaniu nových technológií a samostatná iniciatíva prinášať inovácie. Podľa ekonomických prognóz budú pre ekonomiku do budúcna najdôležitejšie práve ľudské zdroje.

Slovenský systém vzdelávania vytvára absolventov bez schopnosti uplatnenia sa na trhu práce a oproti priemeru európskej únie, ktorý je 12%, krajina zaostáva aj v celoživotnom vzdelávaní, kedy sa doň zapája len 3,5% dospelých. Podľa pozorovaní je možné, že bude potrebné skrátiť študijné programy na vysokých školách. Celkovo by mal prejsť slovenský vzdelávací systém výraznou reformou, aby lepšie pripravoval žiakov na budúce pracovné pozície.

Vyššie zmieňovaná RÚZ, spolu s tímom expertov, vypracovala správu Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ (Práca 4.0), kde je okrem iného uvedená prognóza, podľa ktorej, na základe demografického vývoja, bude v roku 2030 na trhu práce chýbať takmer 200 tisíc zamestnancov. Problémom je taktiež na Slovensku známy odliv mozgov do zahraničia v snahe získať lepšie vzdelanie a následné nedostatočné prilákanie talentov späť na Slovensko, kedy sú práve oni dôležitým činiteľ pri vytváraní konkurencieschopnosti krajiny.

Zdroje: www.ruzsr.sk, www.skolske.sk

Ďalšie články k téme

Hľadáš prácu? Pridaj sa k hraničnej a cudzineckej polícii

Byť súčasťou policajného zboru je pre mnohých snom. Ten sa teraz môže stať skutočnosťou. Hraničná a cudzinecká polícia Slovenskej republiky totiž hľadá nových záujemcov, ktorí by rozšírili ich rady. Pre mnohé z pozícii v policajnom zbore je potrebné mať vyštudovanú policajnú akadémiu, to ale neplatí pre tento post. Záujemcovia o novú prácu však musia splniť […]

čítajte viac

Nájsť si stáž nikdy nebolo jednoduchšie

Či chodíš na strednú alebo vysokú školu, určite si už dostal(a) otázku na prax a pracovné skúsenosti. Alebo máš pocit, že všetci tvoji rovesníci už majú roky praxe za sebou a ty stále nič. Prax pri štúdiu je pre mnohých citlivou témou a mnohým robí vrásky na čele. Už ale nemusí, s GROWNi si totiž […]

čítajte viac

Aké je uplatnenie absolventov stredných škôl?

Na túto otázku a mnoho ďalších prehľadne odpovedá nová interaktívna webová stránka, ktorá je výsledkom spoločnej práce Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Web je síce stále len v pilotnej fáze, no už teraz prehľadne vizualizuje údaje o uplatnení absolventov stredných škôl. […]

čítajte viac