Ekonómia a management

58 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
3 programy

Fakulta managementu

 • Manažment
 • Manažment (EN)
 • Medzinárodný manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Cestovný ruch
 • Cestovný ruch (2014)

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Manažment služieb v automobilovom priemysle
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálne štúdiá
 • Teória a dejiny žurnalistiky
 • Žurnalistika
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Environmentálne plánovanie a manažment
 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2 programy

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
4 programy

Technická fakulta

 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
 • Poľnohospodárska technika
3 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 10 programov

13 programov

Drevárska fakulta

 • Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
1 program

Fakulta techniky

 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Obchod a marketing
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
4 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Regionálny cestovný ruch
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Manažment vzdelávania a verejnej správy
1 program

Filozofická fakulta

 • Digitálna marketingová komunikácia
 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
 • Riadenie kultúry a turizmu
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálne manažérstvo
 • Matematika v analýze dát a vo financiách
2 programy