Ekonómia a management

57 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Economics

a ďalších 9 programov

12 programov

Strojnícka fakulta

 • Measurement and Quality Management in Mechnical Engineering
 • Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
2 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá (EN)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Fakulta managementu

 • Manažment
 • Manažment (EN)
 • Manažment a právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Matematika v analýze dát a vo financiách
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Manažment služieb v automobilovom priemysle
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia
 • Masmediálne štúdiá
 • Teória a dejiny žurnalistiky
 • Žurnalistika
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Environmentálne plánovanie a manažment
 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2 programy

Fakulta manažmentu

 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
3 programy

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
4 programy

Technická fakulta

 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
 • Poľnohospodárska technika
3 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Obchod a marketing
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
4 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Regionálny cestovný ruch
2 programy