Ekonómia a management

55 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
4 programy

Technická fakulta

 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
 • Poľnohospodárska technika
3 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 10 programov

13 programov

Drevárska fakulta

 • Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
1 program

Fakulta techniky

 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Obchod a marketing
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
4 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Právo a ekonómia
2 programy

Fakulta managementu

 • Aplikovaný digitálny manažment
 • Manažment
 • Manažment ľudských zdrojov

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Regionálny cestovný ruch
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Manažment vzdelávania a verejnej správy
1 program

Filozofická fakulta

 • Digitálna marketingová komunikácia
 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
 • Riadenie kultúry a turizmu
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálne manažérstvo
 • Matematika v analýze dát a vo financiách
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Ekonomika a manažment sociálnej práce
 • Riadenie v sociálnej práci
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a finančná matematika
 • Manažérska matematika
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
 • Manažment a ekonómia verejnej správy

a ďalšie 2 programy

5 programov