Ekonómia a management

60 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Strojnícka fakulta

 • Dopravná technika a logistika
 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
3 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Geológia a regionálny rozvoj

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta managementu

 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku
 • Medzinárodný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Matematika v analýze dát a vo financiách
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika a riadenie dopravy
 • Logistika a riadenie služieb
 • Logistika a riadenie výroby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
3 programy

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Technická fakulta

 • Machinery Trading and Business
 • Manažérstvo prevádzky techniky
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management

a ďalších 13 programov

16 programov