Ekonómia a management

60 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Regionálny cestovný ruch
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a finančná matematika
 • Manažérska matematika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravné služby a logistika
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Vysoká škola manažmentu

 • Bc./BSBA Dvojitý diplom
 • BSBA Bachelor of Science in Business Administration
 • Master of Business Administration

a ďalšie 2 programy

5 programov

Paneurópska vysoká škola

 • BBA Ekonómia a manažment
 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Ekonomika a manažment podnikania

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment
2 programy

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • Hospodárska a podnikateľská etika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Inštitút manažmentu

 • Manažment v turizme a hotelierstve
1 program