Ekonómia a management

54 škôl a fakúlt

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
 • Manažment a ekonómia verejnej správy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
 • Elektronický obchod a manažment
 • Finančný manažment
4 programy

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
 • Medzinárodné vzťahy
2 programy

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Manažment služieb v automobilovom priemysle
2 programy

Vysoká škola manažmentu

 • Podnikový manažment
 • podnikový manažment/Master of Business Administration
 • Znalostný manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Ekonomika a manažment podnikania
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment
2 programy

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
3 programy

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Manažment
 • Manažment obranných zdrojov
 • Manažment vojenskej organizácie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program