Petra Detersová

Plagiátorstvo na Slovensku: čo o ňom neviete?

Internet dnes: nenahraditeľný nástroj dnešného študenta. Bez neho si už nevieme predstaviť ani jednu seminárku či záverečnú prácu. S jeho nástupom sa však vyostrila otázka autorských práv a s nimi spojenými plagiátmi. Kto a ako určuje, čo je plagiát, ako správne citovať, kde sa zhromažďujú záverečné práce všetkých študentov? Pozn. Článok bol 29. 10. 2016 aktualizován. (kav)

číst více

5 tipov na učenie na poslednú chvíľu

Hovorili nám to učitelia na základnej aj na strednej škole, opakovali nám to rodičia: nerob veci na poslednú chvíľu, uč a pripravuj sa priebežne! Realita nás ale častokrát postaví pred takzvané „last-minute učenie“. A čo teraz? Pozn. Článok bol 1. 5. 2015 aktualizován (kav).

číst více

Zmeny v sociálnych a motivačných štipendiách

Ak ste si v minulosti žiadali o priznanie sociálneho štipendia a plánujete to tento rok urobiť znova, zbystrite pozornosť. Od 1. septembra 2014 už k žiadosti oň nebudete môcť dokladať príjem z darovania.

číst více

Neverbálna komunikácia: reč tela na skúške I.

Nie je možné nekomunikovať. Tento múdry výrok je jedným z axiómov psychológa Paula Watzlawicka. V každej chvíli vysielame signály, aj keď práve nič nehovoríme, každým jedným svojím pohybom, ale aj nehybnosťou a mlčaním, komunikujeme. Ako nám uvedomenie týchto kanálov môže pomôcť alebo „zavariť“ pri náročných situáciách, ako sú skúšky alebo prijímací pohovor?

číst více

Lepšie podmienky pre brigádujúcich študentov

Pracujete popri štúdiu na dohodu o brigádnickej práci? Zbystrite pozornosť. Od budúceho roka sa totiž zvyšuje hranica výšky zárobku, od ktorej ste povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

číst více

Možnosť stáže na Ministerstve školstva

Vysokoškoláci môžu absolvovať odbornú stáž na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Je príležitosťou spoznať činnosť ústredného orgánu štátnej správy. Ak Vás zaujíma verejná správa, právo, vzdelávanie, informatika alebo šport, je to vynikajúca príležitosť získať cenné skúsenosti priamo z praxe.

číst více

Ministerstva školstva a práce slibuju Záruky pre mladých

Dušan Čaplovič a Ján Richter, ministri školstva, vedy, výskumu a športu a práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenska, podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce.

číst více

U – Multirank podrobne porovná 850 vysokých škôl

Európska komisia podporila vznik nového projektu hodnotenia univerzít celého sveta. Vďaka tomu, že sa zameriava na celé spektrum potrieb a kritérií a zahŕňa spätné väzby od desiatok tisíc študentov, má tento nový ranking šancu stať sa ideálnym prostriedkom pri výbere vysokej školy.

číst více

Súťaž pre študentov žurnalistiky

Študenti žurnalistiky sa tento víkend už 19. krát zúčastnili novinárskej súťaže Štúrovo pero. Dozvedeli sa výsledky v kategórii žurnalistický príspevok i školský časopis.

číst více

Európska únia hľadá tlmočníkov

V spolupráci s Európskou komisiou a Európskym parlamentom pripravuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave postgraduálny Európsky kurz konferenčného tlmočenia (EKKT). Tento rok sú žiadaní dvojjazyčne zameraní študenti s kombináciou anglický-francúzsky a anglický-španielsky jazyk.

číst více