Aplikovaná geológia

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná geológia
  • Geochémia
  • Geopotenciál regiónov
  • Didaktika geografie
4 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Aplikovaná geofyzika
  • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.