Absolvuj Schumanovu stáž v Európskom parlamente

22. 11. 2021 | Aktuality

Schumanova stáž v Európskom parlamente Schumanova stáž je päťmesačná platená stáž pre každého, kto by rád nahliadol do fungovania Európskeho parlamentu, zlepšil si vzdelanie, odbornú prípravu a získal prehlaď o práci v inštitúcii Európskej únie.

Stáž je pomenovaná po Robertovi Schumanovi, jednému z tvorcov idey Európskej únie. Bol to práve Schuman, kto navrhol spojiť nemeckú a francúzsku výrobu uhlia a ocele, čo viedlo k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a tak vlastne k počiatkom Európskej únie ako ju poznáme dnes.

Schumanovu stáž môže uchádzač absolvovať na jednom z oficiálnych pracovísk Európskeho parlamentu so sídlom v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu alebo v styčných kanceláriách členských štátov. Stáže môžu poskytnúť aj europoslanci vo svojich kanceláriách, tých zahraničných aj domácich, na základe dohody s Európskym parlamentom.

Na stáž je možné poslať prihlášku do 30. novembra a stáž sa uskutoční v období od 1. marca do 31. júla. Kto však tento termín nestihne, či mu z akéhokoľvek iného dôvodu obdobie nevyhovuje, každoročne sa dajú podať prihlášky aj v mesiaci január na stáž, ktorá následne prebehne v mesiacoch október až február.

Podmienky pre uchádzača sú vek minimálne 18 rokov, štátna príslušnosť členského respektíve pristupujúceho/kandidátskeho štátu Európskej únie. Žiadateľ musí byť držiteľom univerzálneho diplomu, čo je vďaka zjednocovaciemu Bolonskému procesu vysokého školstva pre občanov Únie takmer samozrejmosťou. Kandidát musí poskytnúť výpis z registra trestov. K špeciálnym požiadavkám na prijatie patrí podmienka, že uchádzač počas viac ako dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov nepôsobil, ani sa nezúčastnil nejakého iného druhu stáže v inštitúcii, orgáne alebo agentúre EÚ a šesť mesiacov pred začiatkom stáže neabsolvoval študijnú návštevu na sekretariáte Európskeho parlamentu.

Uchádzač si môže podať prihlášku maximálne na tri stáže cez registračný formulár, kde okrem troch preferovaných stáží nahrá kandidát svoj životopis v Europass formáte a motivačný list. V prípade zaradenia uchádzača do užšieho výberu, bude vyzvaný k predloženiu podporných dokumentov. Pri finálnom výbere obdrží budúci stážista oficiálny list o prijatí.

Európsky parlament je dôležitým miestom rozhodovania, miestom politických diskusií a uchádzač môže absolvovať stáž podľa svojich preferencií vo vybranej oblasti fungovania parlamentu, či ide o vnútorne alebo vonkajšie politiky Európskej únie, právo, financie, logistiku, IT oblasť, komunikáciu a mnohé ďalšie.

Zdroje: www.europarl.europa.eu

Ďalšie články k téme