Absolvuj Schumanovu stáž v Európskom parlamente

22. 11. 2021 | Aktuality

Schumanova stáž v Európskom parlamente Schumanova stáž je päťmesačná platená stáž pre každého, kto by rád nahliadol do fungovania Európskeho parlamentu, zlepšil si vzdelanie, odbornú prípravu a získal prehlaď o práci v inštitúcii Európskej únie.

Stáž je pomenovaná po Robertovi Schumanovi, jednému z tvorcov idey Európskej únie. Bol to práve Schuman, kto navrhol spojiť nemeckú a francúzsku výrobu uhlia a ocele, čo viedlo k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a tak vlastne k počiatkom Európskej únie ako ju poznáme dnes.

Schumanovu stáž môže uchádzač absolvovať na jednom z oficiálnych pracovísk Európskeho parlamentu so sídlom v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu alebo v styčných kanceláriách členských štátov. Stáže môžu poskytnúť aj europoslanci vo svojich kanceláriách, tých zahraničných aj domácich, na základe dohody s Európskym parlamentom.

Na stáž je možné poslať prihlášku do 30. novembra a stáž sa uskutoční v období od 1. marca do 31. júla. Kto však tento termín nestihne, či mu z akéhokoľvek iného dôvodu obdobie nevyhovuje, každoročne sa dajú podať prihlášky aj v mesiaci január na stáž, ktorá následne prebehne v mesiacoch október až február.

Podmienky pre uchádzača sú vek minimálne 18 rokov, štátna príslušnosť členského respektíve pristupujúceho/kandidátskeho štátu Európskej únie. Žiadateľ musí byť držiteľom univerzálneho diplomu, čo je vďaka zjednocovaciemu Bolonskému procesu vysokého školstva pre občanov Únie takmer samozrejmosťou. Kandidát musí poskytnúť výpis z registra trestov. K špeciálnym požiadavkám na prijatie patrí podmienka, že uchádzač počas viac ako dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov nepôsobil, ani sa nezúčastnil nejakého iného druhu stáže v inštitúcii, orgáne alebo agentúre EÚ a šesť mesiacov pred začiatkom stáže neabsolvoval študijnú návštevu na sekretariáte Európskeho parlamentu.

Uchádzač si môže podať prihlášku maximálne na tri stáže cez registračný formulár, kde okrem troch preferovaných stáží nahrá kandidát svoj životopis v Europass formáte a motivačný list. V prípade zaradenia uchádzača do užšieho výberu, bude vyzvaný k predloženiu podporných dokumentov. Pri finálnom výbere obdrží budúci stážista oficiálny list o prijatí.

Európsky parlament je dôležitým miestom rozhodovania, miestom politických diskusií a uchádzač môže absolvovať stáž podľa svojich preferencií vo vybranej oblasti fungovania parlamentu, či ide o vnútorne alebo vonkajšie politiky Európskej únie, právo, financie, logistiku, IT oblasť, komunikáciu a mnohé ďalšie.

Zdroje: www.europarl.europa.eu

Ďalšie články k téme

Až 50% vysokoškolákov uvažuje o odchode zo Slovenska

Až 50% vysokoškolákov uvažuje o odchode zo Slovenska

Podľa výskumu Únik mozgov – migračný potenciál mladých na Slovensku uskutočneného Inštitútom pre verejné otázky s podporou nadácie ESET až polovica vysokoškolských študentov a absolventov uvažuje o odchode zo Slovenska. Spomedzi 50% mladých vzdelaných ľudí uvažujúcich o odchode plánuje 14% odchod z krajiny na trvalo. Väčšia časť, 36% študentov, uvažuje o odchode iba na isté obdobie a pevnosť rozhodnutia je všeobecne slabšia …

číst více
UK hľadá nových nájomníkov verejných priestorov do Mlynskej Doliny

UK hľadá nových nájomníkov verejných priestorov do Mlynskej Doliny

Univerzita Komenského vypísala tri verejné súťaže, so snahou nájsť nájomcov na prevádzku verených priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch budov Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra. Študenti, ktorí mali tú česť zažiť Mlynskú dolinu pred pandémiou, si môžu pamätať, ako verejné priestory vyzerali a čo sa v nich dalo nájsť. Univerzita sa však na základe problematických vzťahov a neplatenia od nájomcov …

číst více
Unikát Prešovskej Univerzity

Unikát Prešovskej Univerzity

Vysoké školy ponúkajú výber najrôznejších predmetov a výnimkou nie je ani Prešovská Univerzita. O možnosti vybrať si veľmi netradičný a ojedinelý voliteľný predmet „včelárstvo“ sme už informovali v jednom z našich starších článkov. Unikátom univerzity sa však stal úľ, ktorý bol darom Zuzany Čaputovej od Veľvyslanectva Slovinskej republiky. Prezidentka sa tento dar rozhodla venovať práve Prešovskej Univerzite, ktorá predmet včelárstvo …

číst více