Aké sú možnosti uplatnenia sa pre študentov spoločenských vied?

25. 1. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

uplatnenie absolventov spoločenskych vedDiplomacia, žurnalistika či startup. Nie je problém! Vo všetkých sa dokáže uplatniť práve absolvent spoločenských vied.

Spoločenské a humanitné vedy neponúkajú práve exaktné, jasné a konkrétne charakteristiky budúceho povolania, a to ich, okrem iného, robí tak zaujímavými.

Určite sa už každý študent študujúci spoločenské vedy po vysvetlení názvu svojho študijného odboru či programu a po snahe vysvetliť, čo vlastne študuje, nevyhol otázke „a čo s tým môžeš vlastne robiť?“ Je to vlastne pochopiteľné. Predsa je ľahšie predstaviť si, čo po ukončení štúdia môže robiť absolvent medicíny, práva či učiteľstva.

A kde sa teda uplatnia absolventi spoločenských vied? Záber je dosť široký a v prípade záujmu študenta a jeho šikovnosti sa dokáže uchytiť naozaj v rôznorodých oblastiach.

Jedným smerom uberania sa absolventa spoločenských vied môže byť diplomacia. Či už ide o študentov politických vied, medzinárodných vzťahov no i iných odborov najlepšie so znalosťou viacerých svetových jazykov. Diplomacia ponúka veľa možností a nejde len o najvyššie posty, ktoré slovo diplomacia evokuje. Otvárajú sa veľvyslanecké pozície, posty atašé, reprezentantov zastupiteľských úradov, asistentov a iných pozícií potrebných na fungovanie diplomatických orgánov.

Ďalšou zaujímavou oblasťou uplatnenia sa môže byť určite žurnalistika. I keď sa táto odvetvie javí skôr ako profesia profilovaná len pre študentov žurnalistiky či masmediálnych štúdií, opak môže byť pravdou. Na trhu sú žiadaní absolventi, ktorí majú vzdelanie v inej oblasti, v ktorej sa považujú za expertov a vďaka svojmu prehľadu a špecializácii v konkrétnej oblasti, môžu byť  cenným prínosom do žurnalistickej profesie.

Neziskový sektor je bezpochyby jednou z možností uplatnenia sa pre absolventov spoločenských vied. S ich zápalom a energiou po ukončení štúdia, predpokladanými otvorenými časovými kapacitami na nadštandardné pracovné vyťaženie a najmä s ideálmi a túžbou zmeniť svet okolo k lepšiemu, sú neziskovky miestom, kde môže absolvent rozvíjať svoj potenciál, popasovať sa s byrokraciou, prispieť k vytvoreniu a schváleniu prospešných projektov, a to všetko s vidinou pomoci druhým.

Startupy sú ďalším v poslednej dobe pomerne úrodným miestom pre načerpanie pracovných skúseností. Startup môže skúsiť odvážny absolvent s vlastným inovatívnym nápadom, ktorý na trhu chýba, ideálne s finančnou podporou na rozbehnutie projektu. Nie každý má však možnosť rozvoja biznisu na vlastnú päsť, a preto nie je na škodu skúsiť startup, ktorý je už rozbehnutý a prispieť k jeho rozvoju. Startupy sú miestom, ktoré ponúka modernú pracovnú morálku, inovatívne spôsoby, technológie, a to a v mnohých prípadoch s benevolentnejším pracovným prístupom. Opak môžu byť korporácie a spoločnosti s dlhoročnými vychodenými chodníčkami. Tie častokrát fungujú na základe úplne odlišnej filozofie od startupov, s rozdielnymi zamestnaneckými povinnosťami a istotami. Bez pochýb sa však dokáže absolvent spoločenských vied uplatniť aj v tomto prostredí.

Možnosti tu pre absolventov spoločenských vied jednoznačne nekončia. Dalo by sa pokračovať v uplatnení v štátnej správe, verejnej sfére, po štúdiu pokračovať v akademickej činnosti či sa vybrať úplne odlišnou profesijnou cestou.

V akejkoľvek oblasti sa študent rozhodne hľadať uplatnenie, už v období, keď zistí, kam chce smerovať alebo naopak to nevie a chcel by to zistiť, je určite dobré porozhliadnuť sa po akejkoľvek stáži či možnosti praxe, ideálne už počas štúdia, pretože možno práve takáto skúsenosť uchádzačovi otvorí očí a zistí, že konkrétne povolanie si takto vôbec nepredstavoval a v živote ho robiť nechce alebo práve naopak, takáto skúsenosť uchádzača ešte viac utvrdí v jeho vidine budúcej profesie.

Nech už sa absolvent vyberie ktoroukoľvek cestou, musí prehodnotiť všetky plusy a mínusy, ktoré mu daná oblasť dokáže priniesť. Výber povolaní pre absolventov spoločenských vied je pomerne pestrý, treba však byť zapálený, pracovitý, šikovný a nevzdávať sa ani pri ťažkých začiatkoch.