Aké sú možnosti uplatnenia sa pre študentov spoločenských vied?

25. 1. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

uplatnenie absolventov spoločenskych vedDiplomacia, žurnalistika či startup. Nie je problém! Vo všetkých sa dokáže uplatniť práve absolvent spoločenských vied.

Spoločenské a humanitné vedy neponúkajú práve exaktné, jasné a konkrétne charakteristiky budúceho povolania, a to ich, okrem iného, robí tak zaujímavými.

Určite sa už každý študent študujúci spoločenské vedy po vysvetlení názvu svojho študijného odboru či programu a po snahe vysvetliť, čo vlastne študuje, nevyhol otázke „a čo s tým môžeš vlastne robiť?“ Je to vlastne pochopiteľné. Predsa je ľahšie predstaviť si, čo po ukončení štúdia môže robiť absolvent medicíny, práva či učiteľstva.

A kde sa teda uplatnia absolventi spoločenských vied? Záber je dosť široký a v prípade záujmu študenta a jeho šikovnosti sa dokáže uchytiť naozaj v rôznorodých oblastiach.

Jedným smerom uberania sa absolventa spoločenských vied môže byť diplomacia. Či už ide o študentov politických vied, medzinárodných vzťahov no i iných odborov najlepšie so znalosťou viacerých svetových jazykov. Diplomacia ponúka veľa možností a nejde len o najvyššie posty, ktoré slovo diplomacia evokuje. Otvárajú sa veľvyslanecké pozície, posty atašé, reprezentantov zastupiteľských úradov, asistentov a iných pozícií potrebných na fungovanie diplomatických orgánov.

Ďalšou zaujímavou oblasťou uplatnenia sa môže byť určite žurnalistika. I keď sa táto odvetvie javí skôr ako profesia profilovaná len pre študentov žurnalistiky či masmediálnych štúdií, opak môže byť pravdou. Na trhu sú žiadaní absolventi, ktorí majú vzdelanie v inej oblasti, v ktorej sa považujú za expertov a vďaka svojmu prehľadu a špecializácii v konkrétnej oblasti, môžu byť  cenným prínosom do žurnalistickej profesie.

Neziskový sektor je bezpochyby jednou z možností uplatnenia sa pre absolventov spoločenských vied. S ich zápalom a energiou po ukončení štúdia, predpokladanými otvorenými časovými kapacitami na nadštandardné pracovné vyťaženie a najmä s ideálmi a túžbou zmeniť svet okolo k lepšiemu, sú neziskovky miestom, kde môže absolvent rozvíjať svoj potenciál, popasovať sa s byrokraciou, prispieť k vytvoreniu a schváleniu prospešných projektov, a to všetko s vidinou pomoci druhým.

Startupy sú ďalším v poslednej dobe pomerne úrodným miestom pre načerpanie pracovných skúseností. Startup môže skúsiť odvážny absolvent s vlastným inovatívnym nápadom, ktorý na trhu chýba, ideálne s finančnou podporou na rozbehnutie projektu. Nie každý má však možnosť rozvoja biznisu na vlastnú päsť, a preto nie je na škodu skúsiť startup, ktorý je už rozbehnutý a prispieť k jeho rozvoju. Startupy sú miestom, ktoré ponúka modernú pracovnú morálku, inovatívne spôsoby, technológie, a to a v mnohých prípadoch s benevolentnejším pracovným prístupom. Opak môžu byť korporácie a spoločnosti s dlhoročnými vychodenými chodníčkami. Tie častokrát fungujú na základe úplne odlišnej filozofie od startupov, s rozdielnymi zamestnaneckými povinnosťami a istotami. Bez pochýb sa však dokáže absolvent spoločenských vied uplatniť aj v tomto prostredí.

Možnosti tu pre absolventov spoločenských vied jednoznačne nekončia. Dalo by sa pokračovať v uplatnení v štátnej správe, verejnej sfére, po štúdiu pokračovať v akademickej činnosti či sa vybrať úplne odlišnou profesijnou cestou.

V akejkoľvek oblasti sa študent rozhodne hľadať uplatnenie, už v období, keď zistí, kam chce smerovať alebo naopak to nevie a chcel by to zistiť, je určite dobré porozhliadnuť sa po akejkoľvek stáži či možnosti praxe, ideálne už počas štúdia, pretože možno práve takáto skúsenosť uchádzačovi otvorí očí a zistí, že konkrétne povolanie si takto vôbec nepredstavoval a v živote ho robiť nechce alebo práve naopak, takáto skúsenosť uchádzača ešte viac utvrdí v jeho vidine budúcej profesie.

Nech už sa absolvent vyberie ktoroukoľvek cestou, musí prehodnotiť všetky plusy a mínusy, ktoré mu daná oblasť dokáže priniesť. Výber povolaní pre absolventov spoločenských vied je pomerne pestrý, treba však byť zapálený, pracovitý, šikovný a nevzdávať sa ani pri ťažkých začiatkoch.

Ďalšie články k téme

Takmer polovica vysokoškolákov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali

Takmer polovica vysokoškolákov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali

Uplatniť sa na trhu práce po ukončení strednej alebo vysokej školy v odbore svojho štúdia je ideálny prípad, no častokrát len ťažko dosiahnuteľný. Vyplýva to z analýz portálu Trendy práce. Podľa pozorovaní z prvého polroku 2020 ani nie polovica, len 48% stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia, pracovalo v optimálnom, respektíve alternatívnom odbore svojho vyštudovaného …

číst více
Klesá pripravenosť absolventov zubného lekárstva na prax

Klesá pripravenosť absolventov zubného lekárstva na prax

Získanie vysokoškolského titulu nezaručuje aj pripravenosť na prax. Podľa prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igora Moravčíka pripravenosť absolventov zubného lekárstva z roka na rok klesá, a preto je potrebné prehodnotiť nutnosť dodatočného uskutočnenia praxe absolventov tesne po ukončení vysokoškolského štúdia. SKZL sa permanentne zasadzuje o zefektívnenie a zmodernizovanie vzdelávania zubných lekárov na lekárskych fakultách, čo sa ale …

číst více
Potrebné skúsenosti pre uplatnenie sa na trhu práce po Korone

Potrebné skúsenosti pre uplatnenie sa na trhu práce po Korone

S pocitom jarného oteplenia nastáva aj všetkými očakávané rozvoľňovanie protipandemických opatrení. O tom, že mnoho vecí sa vo svete po dvoch rokoch pandémie zmení, snáď nie je pochýb. Svet bude v niektorých oblastiach fungovať na mierne pozmenených princípoch, čo však nevyhnutne nemusí byť vôbec nič zlé. Školský systém sa však určite po intenzívnom online vyučovaní bude musieť adaptovať aj …

číst více