Ako zvládnuť skupinovú prácu?

8. 12. 2021 | Študentský život

Ako zvládnuť skupinovú prácu? Hlavná rada by bola snažiť sa zvládnuť akýkoľvek skupinový projekt najmä s kľudom! Nie vždy to ale ide tak jednoducho. Počas stredoškolského, no i toho vysokoškolského štúdia sa musia študenti popasovať s nejedným skupinovým zadaním. Zdieľané zadanie úlohy predstavuje vždy výzvu a nutné vystúpenie zo svojho spôsobu a rytmu práce. Skoordinovať názory viacerých ľudí nie je vždy jednoduché, no dôležité je snažiť sa nájsť kompromis. Ako na to?

Pri skupinových prácach treba byť v „zdravej“ miere asertívny. Snáď nikto nemá rád „toho jedného člena každej skupiny“, ktorý je len tichým pozorovateľom, ruku k dielu nepridá a na projekte sa len zvezie. Je potrebné byť pri tvorení projektu proaktívny, netreba čakať na osobné vyžiadanie a osobitné vyzvanie o zapojenie sa do práce.

Je v poriadku, ak možno študent nemá žiaden nápad, ktorým by vedel prispieť. Určite je však nejaká iná časť projektu, do ktorej sa môže zapojiť či už svojim know-how, spracovaním vizuálneho prevedenia projektu či iným spôsobom, ktorý mu je blízky a prispeje k finálnemu odovzdaniu práce. Naozaj netreba hľadať výhovorky typu neviem to, nič mi nenapadá. Je potrebné zaujať proaktívny prístup a hľadať možné riešenia.

Určite sa netreba báť vyjadriť svoj názor a prísť aj s nezvyčajným podnetom, ktorý sa môže v hlave zdať ako nemožný a hlúpy, odkázaný na odsúdenie od ostatných členov skupiny, no takýto nápad môže byť v konečnom dôsledku práve ten najlepší pre danú prácu!

V akejkoľvek skupine je dôležité nie len byť asertívny, no zároveň treba počúvať ostatných. V skupine býva často „ten jeden vševediaci študent“, ktorý si mysli, že len jeho nápad a spôsob práce je správny a názory od ostatných, ak vôbec dôjde k ich vypočutiu, neberie na vedomie. Takýto študenti sú ťažký oriešok. Je potrebné na nich ísť s kľutom a komunikovať, že aj postrehy ostatných v skupine je dôležité vypočuť a prehodnotiť. Takýto študent sa za predpokladu jednoty ostatných členov dá v krajnom prípadne demokraticky prehlasovať.

Pri skupinových prácach dokáže byť inak pozitívne vnímaná osobnostná črta pedantstva a perfekcionizmu zradnou. Jednotlivec sa pri skupinovom projekte s týmto postojom často nedostane kam by chcel. Dotiahnuť projekt do úspešného konca je hlavný cieľ, doladiť každý maličký detail podľa predstáv jedného člena skupiny je však už častokrát nerealizovateľné. Takmer s určitosťou sa nebudú páčiť všetkým rovnaké veci a predstava jedného člena sa bude vymykať predstavám tých ostatných. A preto sa treba pripraviť, že pri tvorení projektu treba upustiť od svojej vidiny dokonalosti. Práca pre perfekcionistu pravdepodobne nebude na konci úplne podľa jeho predstáv, a preto je dôležité to proste len akceptovať.

Na skupinových projektov je skvelá a zároveň záludná vec, že na ich vypracovanie nie je študent sám, a tak sa ťarcha a zodpovednosť distribuuje medzi viacerých členov. Zároveň však nie je ľahké vystúpiť zo svojho spôsobu robenia vecí a brať ohľad na ostatných.

Pri akejkoľvek školskej povinnosti je veľmi dôležité a súčasne náročné nechať si dostatočnú časovú rezervu. Pri skupinových projektoch to platí snáď dvojnásobne. Kým projekt doplnia, opravia, pridajú nápady, prerobia a odsúhlasia všetci členovia skupiny, zaberie to pomerne dosť času, a preto to netreba nechávať na poslednú chvíľu tesne pred deadlinom.

Skupina podieľajúca sa na vytvorení spoločného projektu môže zo spoločne stráveného času dokonca aj profitovať. Takto spoločný čas, medzi kolegami z krúžku či neznámymi, sa dá využiť nie len na samotnú prácu na projekte, ale aj bližšie spoznanie, nájdenie študijného parťáka, súputnika a spoločne si aj po skončení projektu pomáhať na študentskej ceste. A keby nemal ani jeden z týchto vedľajších sociálnych efektov projektu nastať, slušná výchova nás už od malička učí, že nikdy nie je na škodu byť k ľudom milý, rešpektovať ich názory, inakosti a vzájomne si pomáhať, čo môže byť nápomocné pripomenúť si pri nezhodách v skupinovom projekte.

Ďalšie články k téme

Prokrastinácia: čo to je a ako s ňou bojovať

Prokrastinácia: čo to je a ako s ňou bojovať

Slovo prokrastinácia sa v poslednom čase stalo bežnou súčasťou našej slovnej zásoby. Z analýzy vyplýva, že 80 až 95 percent vysokoškolákov počas svojho štúdia niekedy prokrastinovalo a že každý jeden z nás má tendenciu prokrastinovať. Čo ale prokrastinácia znamená, ako ju odlíšime od lenivosti a najmä ako sa jej vyhýbať? Čo je to prokrastinácia Prokrastinácia …

číst více
Koľko času trávime sociálnych sieťach?

Koľko času trávime sociálnych sieťach?

Svet internetu sa stal neodmysliteľnou súčasťou takmer každého z nás. Dokonca už malé deti si samy vedia bez pomoci rodičov nájsť video na YouTube a starí rodičia s vami telefonujú cez video hovor. Online svet nás pohltil úplne všetkých, bez ohľadu na vek. Môžeme asi bez preháňania povedať, že zásadnú rolu zohrala pandémia, ktorá nás …

číst více
Autoškola - druhý domov stredoškolákov

Autoškola - druhý domov stredoškolákov

Stredná škola je časom mnohých nových skúšok v živote. Okrem maturitnej skúšky, je stredná škola aj obdobím, kedy mnohí žiaci dovŕšia vek 17 rokov, čo znamená, že môžu pristúpiť ku skúškam na získanie vodičského preukazu. Pokiaľ sa to čoskoro týka aj teba, čítaj ďalej a v skratke sa dozvieš  nie len ako to prebieha, ale …

číst více