Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšie

28. 11. 2022 | Aktuality

Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšieSú vzhľad a študijné výsledky navzájom spoločne prepojené? Dištančné vzdelávanie zapríčinené pandémiou Covid-19 bolo určite náročným obdobím. Na strane druhej sa stalo podnetom mnohých prieskumov. Jedným z takýchto prieskumov sa stala aj štúdia zo Švédska, uskutočnená na vzorke 300 študentov a študentiek v rámci programov technického zamerania vo Švédsku, ktorá skúmala vplyv vzhľadu na študijne výsledky. Podľa tejto štúdie uverejnenej v magazíne Economic Letters atraktívne študentky počas online vyučovania stratili svoje „privilégium krásy“.

Pravdepodobne si ale kladiete otázku ako sa vlastne atraktivita dá definovať. Aby bol prieskum čo najviac objektívny, výskumníci zostavili „porotu“ zloženú zo 74 ľudí, inak povediac „sudcov a sudkýň“, ktorí nezávisle od seba posudzovali a hodnotili atraktivitu každého študenta a každej študentky zúčastnených sa štúdie.

Kým u atraktívnych študentiek prieskum vypozoroval tendenciu počas dištančného vyučovania dostávať horšie hodnotenie ako počas prezenčnej výučby, u študentov mužského pohlavia takáto zmena nenastala.

Ďalším zistením výskumu bolo, že atraktívnym študentkám sa lepšie darí počas prezenčného vyučovania najmä v interaktívnych kurzoch, ktoré si vo vyššej miere vyžadujú interakciu medzi vyučujúcim a študentom ako business či ekonomické kurzy. Menej významnú rolu pri horšom hodnotení počas online vyučovania zohral vzhľad v prípade exaktných predmetov ako matematika a fyzika, ktoré sú skôr krátkodobé kurzy s testami a prednáškami.

Štúdia je jednou z ukážok, že v spoločnosti je okrem rasovej, gender, menšinovej či inej diskriminácie aj diskriminácia na základe vzhľadu a atraktivity. Paradoxne sa zdá, že práve vďaka dištančnému vzdelávaniu mohlo dôjsť k zmierneniu diskriminácie na základe vzhľadu, pretože vyučujúci študentov nemusel automaticky vidieť. Diskriminácia na základe vzhľadu existuje v študentskom prostredí regulárne, počas online vyučovania došlo k jej zmierneniu, čo sa najviac odrazilo na hodnotení atraktívnych študentiek, ktoré sa počas dištančnej výučby zhoršilo.

Čo zapríčiňuje, že ľudia diskriminujú na základe vzhľadu? Na tému privilégií pre atraktívnych ľudí existuje mnoho štúdii, no žiadna jasne nevysvetľuje prečo napríklad atraktívni ľudia zarábajú viac peňazí či sa im dostáva viac pozornosti. Podľa autora švédskej štúdie je jedným z dôvodov priradenie určitých osobnostných charakteristík, ako napríklad inteligencie, osobe práve na základe atraktivity. Osoba však touto črtou vôbec nemusí disponovať a ľudia si charakteristiku len mylne prepájajú.

Zdroje: www.nowthisnews.com


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme