Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšie

28. 11. 2022 | Aktuality

Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšieSú vzhľad a študijné výsledky navzájom spoločne prepojené? Dištančné vzdelávanie zapríčinené pandémiou Covid-19 bolo určite náročným obdobím. Na strane druhej sa stalo podnetom mnohých prieskumov. Jedným z takýchto prieskumov sa stala aj štúdia zo Švédska, uskutočnená na vzorke 300 študentov a študentiek v rámci programov technického zamerania vo Švédsku, ktorá skúmala vplyv vzhľadu na študijne výsledky. Podľa tejto štúdie uverejnenej v magazíne Economic Letters atraktívne študentky počas online vyučovania stratili svoje „privilégium krásy“.

Pravdepodobne si ale kladiete otázku ako sa vlastne atraktivita dá definovať. Aby bol prieskum čo najviac objektívny, výskumníci zostavili „porotu“ zloženú zo 74 ľudí, inak povediac „sudcov a sudkýň“, ktorí nezávisle od seba posudzovali a hodnotili atraktivitu každého študenta a každej študentky zúčastnených sa štúdie.

Kým u atraktívnych študentiek prieskum vypozoroval tendenciu počas dištančného vyučovania dostávať horšie hodnotenie ako počas prezenčnej výučby, u študentov mužského pohlavia takáto zmena nenastala.

Ďalším zistením výskumu bolo, že atraktívnym študentkám sa lepšie darí počas prezenčného vyučovania najmä v interaktívnych kurzoch, ktoré si vo vyššej miere vyžadujú interakciu medzi vyučujúcim a študentom ako business či ekonomické kurzy. Menej významnú rolu pri horšom hodnotení počas online vyučovania zohral vzhľad v prípade exaktných predmetov ako matematika a fyzika, ktoré sú skôr krátkodobé kurzy s testami a prednáškami.

Štúdia je jednou z ukážok, že v spoločnosti je okrem rasovej, gender, menšinovej či inej diskriminácie aj diskriminácia na základe vzhľadu a atraktivity. Paradoxne sa zdá, že práve vďaka dištančnému vzdelávaniu mohlo dôjsť k zmierneniu diskriminácie na základe vzhľadu, pretože vyučujúci študentov nemusel automaticky vidieť. Diskriminácia na základe vzhľadu existuje v študentskom prostredí regulárne, počas online vyučovania došlo k jej zmierneniu, čo sa najviac odrazilo na hodnotení atraktívnych študentiek, ktoré sa počas dištančnej výučby zhoršilo.

Čo zapríčiňuje, že ľudia diskriminujú na základe vzhľadu? Na tému privilégií pre atraktívnych ľudí existuje mnoho štúdii, no žiadna jasne nevysvetľuje prečo napríklad atraktívni ľudia zarábajú viac peňazí či sa im dostáva viac pozornosti. Podľa autora švédskej štúdie je jedným z dôvodov priradenie určitých osobnostných charakteristík, ako napríklad inteligencie, osobe práve na základe atraktivity. Osoba však touto črtou vôbec nemusí disponovať a ľudia si charakteristiku len mylne prepájajú.

Zdroje: www.nowthisnews.com


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Čakajú školy v ďalšom školskom roku covidové opatrenia?

Čakajú školy v ďalšom školskom roku covidové opatrenia?

Školy si v poslednom období prešli mnohými obmedzeniami a zmenami. Študenti, ale i profesori sa museli prispôsobiť online vyučovaniu, pozmeniť vzdelávacie metódy či si zvyknúť, že počas vyučovania musia mať prekryté horné dýchacie cesty. Podľa vyhlásení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga budú školy v nadchádzajúcom školskom roku 2022/2023 fungovať bez zásadných covidových obmedzení, tak ako to bolo …

Študijné materiály na dosah - zdieľaj a sťahuj ich na jednom mieste

Študijné materiály na dosah - zdieľaj a sťahuj ich na jednom mieste

Poznámky z prednášok sú pokladom pre všetkých vysokoškolských študentov. Kto niekedy bezradne zháňal akýkoľvek dobrý materiál, z ktorého sa dá pripraviť na skúšku vie, aká náročná misia to môže byť. Častokrát sú nádejou starší spolužiaci alebo tí, ktorí poctivo absolvujú každú prednášku a zapíšu si prehľadne každé slovo. Nech už patríš do skupiny lovcov “pokladov” …

Nový grafikon sa dotkne aj mnohých študentov

Nový grafikon sa dotkne aj mnohých študentov

Okrem vianočných sviatkov je december typický ešte jednou vecou, a to zmenou grafikonu. Ani tento december nie je výnimkou a už od 11. 12. 2022 sa môže zmeniť cestovateľský zvyk mnohým cestujúcim. Medzi nich patrí aj nemalé množstvo študentov, ktorí najčastejšie cestujú vlakmi domov zo školy či z internátu. Každý rok predstavuje zmena grafikonu aj …