Kampaň: Do školy na bicykli

18. 10. 2022 | Aktuality

Do školy na bicykli  Tento týždeň započal už ôsmy ročník kampane Do školy na bicykli. Hlavným posolstvom kampane je zlepšovať podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie do škôl po celom Slovensku pešo alebo na bicykli a prispieť k vytvoreniu prostredia, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná.

Kampaň prebehne v dvoch októbrových týždňoch od 17. októbra do 28. októbra 2022. I keď je október mesiacom, kedy sú rána už pomerne chladné, cieľom tohtoročného jesenného termínu je ukázať, že žiakom neprekáža ani zima. Kampaň sa tento rok nesie aj v duchu hesla Jazdíme celý rok!“. Špeciálnym motívom tohtoročných kampaní je celoročné bicyklovanie – pretože bicyklovať do školy je možné na jeseň, v zime za každého počasia, nie len toho pekného.

Tým, že študent príde počas dvoch týždňov do školy na bicykli alebo kolobežke zvyšuje šance svojej školy na výhru a zároveň sa zapojí do súťaže ako jednotlivec, vďaka čomu môže vyhrať vecné ceny aj sám pre seba. Čím viac žiakov do školy príde na bicykli alebo kolobežke, tým väčšie sú šance na úspech školy.

Súťaž je určená materským, základným a stredným školám, ktoré sa do súťaže zaregistrujú, a tak potvrdia, že budú motivovať svojich žiakov v dochádzaní do školy na bicykli a budú dokumentovať jej priebeh na svojej škole. Škola si na zapojenie do súťaže musí určiť osobu zodpovednú za koordináciu súťaže (školský koordinátor), zabezpečiť propagáciu súťaže na svojej škole s využitím všetkých dostupných médií a bude informovať o aktivitách organizovaných v rámci súťaže.

Súťaží sa v troch kategóriách: Najaktívnejšia škola, škola s najpútavejšou kampaňou a cena pre učiteľov.

Najaktívnejšou školou sa stane tá, ktorej sa podarí zapojiť do súťaže čo najväčší počet svojich študentov. Počítať sa budú žiaci, ktorí prídu počas dvoch týždňov do svojej školy na bicykli či kolobežke, v pomere k celkovému počtu žiakov. Školy sú rozdelené do troch súťažných kategórii, školy do 100 žiakov, školy v rozmedzí 101 až 300 žiakov a školy s viac než 300 žiakmi. Víťazné školy v jednotlivých kategóriách získajú stojany na bicykle a ďalšie darčeky pre žiakov.

Školy súťažia aj o titul najpútavejšej kampane. Výhercom sa stane škola, ktorá počas dvoch týždňov pripraví najpútavejšie, najzaujímavejšie či najoriginálnejšie aktivity promujúce aktívnu mobilitu. Môže ísť o cyklojazdu, opravu bicyklov, názorné ukážky, besedy či čokoľvek iné, fantázii sa medze nekladú, práve naopak čím originálnejší nápad, tým lepšie.

Ocenená bude aj participácia rozličných skupín, ako žiakov, učiteľov, rodičov, vedenia obce či mesta. O troch najlepších rozhodne hlasovanie. Udelená bude aj cena poroty.

Dá sa však súťažiť aj z pozície učiteľov ako influencerov, ktorí ako jednotlivci na svojej škole dlhodobo výrazne prispievajú k rozvoju udržateľnej mobility a motivujú žiakov či kolegov k dochádzaniu na bicykli či svojou aktivitou výrazne prispejú k priebehu súťaže na svojej škole. Víťaz ceny pre učiteľov získa mestský bicykel. Všetci zapojení učitelia získajú drobné odmeny ako poďakovanie za svoje aktivity, ktorými dopomáhajú k zlepšovaniu mobility na Slovensku.

Výhercov určí porota pozostávajúca z organizátorov súťaže na základe učiteľských miniblogov súvisiacich s témou vlastnej školy a dochádzania na bicykli.

Cieľom kampane je každoročne a dlhodobo najmä poniesť radosť z cesty do školy, zvýšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť zdravie žiakov, povzbudiť záujem o dochádzanie do školy na bicykli či kolobežke, znížiť potrebu motorovej dopravy a zápch v okolí škôl, zvýšiť povedomie o udržateľnej doprave a ďalšie.

Zdroje: https://www.doskolynabicykli.sk/pravidla-sutaze/

 

Ďalšie články k téme