Klesá pripravenosť absolventov zubného lekárstva na prax

19. 2. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

zubné lekárstvoZískanie vysokoškolského titulu nezaručuje aj pripravenosť na prax. Podľa prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igora Moravčíka pripravenosť absolventov zubného lekárstva z roka na rok klesá, a preto je potrebné prehodnotiť nutnosť dodatočného uskutočnenia praxe absolventov tesne po ukončení vysokoškolského štúdia. SKZL sa permanentne zasadzuje o zefektívnenie a zmodernizovanie vzdelávania zubných lekárov na lekárskych fakultách, čo sa ale z dlhodobého hľadiska javí ako snaha nenapĺňajúca očakávania.

Za poklesom pripravenosti na praktické vykonávanie povolania zubného lekárstva po absolvovaní štúdia môže stáť viacero príčin. Rozhodne je aj v tejto oblasti citeľné finančné poddimenzovanie. Pracoviskám, kde študenti získavajú praktické zručnosti, chýba kvalitné  materiálno-technické vybavenie, a to terajšie je zastarané. Na aktuálne množstvo študentov nie je dostatočný počet zubných kresiel a súprav. Na všetkých klinikách prislúcha na jedno kreslo šesť až osem študentov, no podľa adekvátnych noriem, by mali na jedno kreslo pripadnúť len jeden až dvaja študenti.

Ďalším problémom je aj nedostatok učiteľov zubného lekárstva, čo spôsobuje vysoké pedagogické úväzky. Kým podľa európskych odporúčaní spadá na jedného pedagóga práca s dvoma až troma študentmi, na Slovensku je realita omnoho nelichotivejšia. Na slovenského učiteľa zubného lekárstva pripadá päť až šesť, nezriedka aj desať študentov. Dotácia je potrebná aj na zvýšenie finančného ohodnotenia pedagógov na lekárskych fakultách.

SKZL navrhuje rôzne opatrenia na zmodernizovanie a zlepšenie štúdia zubného lekárstva, napríklad v podobe kroku zvýšenia koeficientu náročnosti štúdia pre zubné lekárstvo či vytvorenia finančného balíka na pokrytie kapitálových výdavkov pre zabezpečenie investícií, aby bolo možné vzdelanie s najmodernejšími prístrojmi.

Ďalším krokom k progresívnejšiemu vzdelávaniu môže byť vytvorenie systému tzv. klinických stomatologických pacientov na úrovni zdravotných poisťovní, ktorí by boli ošetrovaní na klinike a mali cenovú úľavu za predpísané výkony realizované študentmi zubného lekárstva, nakoľko v súčasnosti takéto výkony zdravotné poisťovne neuznávajú a nepreplácajú.

Podľa SKZL je potrebné celkové zefektívnenie praktickej prípravy zubných lekárov, zabezpečenie vykonávania praxe študentov v zubných ambulanciách aj počas semestra v rámci predpísaných 1500 hodín povinnej klinickej praxe.

Zdroje: www.skzl.sk, www.skolske.sk