Mini-Erasmus – generálka vysokoškolského života

14. 4. 2015 | Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí už dávno nie je vymoženosťou iba vysokoškolského štúdia. Každým rokom do zahraničia vycestuje viac a viac stredoškolákov. Medzi najobľúbenejšie výmenné programy patrí jednoznačne Erasmus. Všeobecne známy štipendijný program umožňuje študentovi vycestovať na jeden alebo dva semestre do zahraničia. Čo by sa však stalo, ak by študent mohol odísť na takýto študentský „prieskum“ vo svojej domácej krajine? S odpoveďou prišlo občianske združenie Future Generation Europe a rozbehlo na Slovensku program Mini-Erasmus.

Mini-Erasmus má byť akýmsi mladším bratom toho skutočného „vysokoškoláckeho“ Erasmu. Program je určený pre stredoškolákov, ktorí by mali záujem pričuchnúť k vysokoškolskému životu už počas strednej. Žiaci majú možnosť vybrať si na základe svojich preferencií zo zoznamu vysokých škôl, ktoré sú partnermi projektu. Počet miest pre Mini-Erasmus je zatiaľ obmedzený. Na určitú vysokú školu môžu ísť maximálne dvaja najlepší žiaci z jednej strednej školy. Pokiaľ bude na danej strednej škole väčší záujem, uchádzači budú vybraní na základe výberového konania.

Aké sú podmienky?

Jediným výraznejšie obmedzujúcim kritériom je vek 18 rokov, ktorý musí mať uchádzač v čase konania Mini-Erasmu. Mladší záujemcovia však nemusia zúfať. Mini-Erasmu sa môžu zúčastniť aj stredoškoláci, ktorí ešte nedovŕšili osemnásť. Podmienka plnoletosti sa teda vzťahuje iba na ubytovanie na internáte. Neplnoletí uchádzači majú viacero možností. Ak sa ich vysnívaná škola nachádza mimo miesta trvalého bydliska (čiže ubytovanie budú potrebovať), môžu si ubytovanie zabezpečiť buď individuálne (priatelia, rodina) alebo predložia súhlas podpísaný rodičmi, že sa Mini-Erasmu zúčastnia s vedomím, že po ukončení oficiálneho programu organizácia za žiaka nepreberá zodpovednosť. Ďalšou možnosť je vybrať si školu v meste svojho bydliska. V takomto prípade žiaci nepotrebujú zabezpečiť ubytovanie a po ukončení pripraveného programu môžu ísť domov.

V prípade veľkého záujmu budú na stredných školách prebiehať výberové konania formou osobného pohovoru. Porota môže okrem osobnej motivácie brať do úvahy aj priemer známok a nadštandardné mimoškolské aktivity, ktoré sú v každom prípade plusovými bodmi.

Vo všeobecnosti platí, že z jednej strednej školy môžu byť na vybranú vysokú školu prijatí maximálne 2 žiaci. Ak sa vysoká škola nachádza v rovnakom meste ako stredná škola, počet prijatých študentov nie je obmedzený. (Samozrejme, iba v prípade, že daná škola má dostatočnú kapacitu a sama nelimituje počet stredoškolákov).

Študuj ako vysokoškolák

Vybraným uchádzačom bude pridelený tútor – vysokoškolák, ktorý pomôže študentom zorientovať sa, odpovie na prípadné otázky, respektíve ich vyzdvihne na stanici. A potom nasleduje typický vysokoškolský týždeň. Systém výučby sa líši od tej stredoškolskej najmä rozdelením učiva na prednášky a semináre. Žiaci budú mať možnosť zúčastniť sa oboch a navyše sú pre účastníkov Mini-Erasmu pripravené aj špeciálne semináre. Vysokoškolský život sa neodohráva iba na univerzitnej pôde, preto sú pre účastníkov pripravené aj sprievodné podujatia, ktoré zabezpečia partnerské organizácie. Študenti tak majú možnosť spoznať lepšie svoje budúce univerzitné mesto a „pripraviť sa“ na neho už vopred.

Jedna z vízií programu je aj nadväzovanie kontaktov. Či na Slovensku, či v zahraničí, vytváranie priateľstiev je prirodzenou súčasťou štúdia. Uchádzači sa môžu zoznámiť s už zabehnutými kolegami, ktorí im môžu poradiť, akú špecializáciu si vybrať, dať tip ako byť úspešný na prijímačkách alebo ktorý internát je najlepší. Takéto životne dôležité rady sa nedozviede v žiadnom sprievodcovi vysokoškolským štúdiom. Ak by taký totiž existoval, stal by sa určite bestsellerom. V neposlednom rade Mini-Erasmus poskytuje širší pohľad na to, čo všetko štúdium na vysokej škole obnáša. Samozrejme, harmonogram jednotlivých škôl sa bude líšiť, a teda podrobnejšie informácie dostanú prijatí uchádzači osobne. Dva týždne po príchode z Mini-Erasmu sa bude konať beseda, na ktorej sa žiaci môžu podeliť so svojimi spolužiakmi o skúsenosti z Mini-Erasmu.

Ako sa prihlásiť

Prihlášky pre tento rok sú uzatvorené. V marci 2015 sa táto unikátna iniciatíva konala po druhýkrát a jej ďalšie pokračovanie sa plánuje na jeseň. (Mini-Erasmus, podobne ako skutočný Erasmus, je viazaný na vysokoškolské semestre). Ak vás však ponuka zaujala, pod článkom je uvedený zoznam vysokých škôl, ktoré sa projektu zúčastnili pred mesiacom. Rovnako dôležité je, aby ste navštevovali takú strednú školu, ktorá je do projektu zaradená. Ak to tak nie je, máte dostatok času porozprávať sa o tejto iniciatíve s učiteľmi na Vašej škole a možno už v jeseni aj Vy budete účastníkom Mini-Erasmu.

Partnerské vysoké školy

Banská Bystrica

Financie, bankovníctvo a investovanie (Univerzita Mateja Bela)

Cestovný ruch (Univerzita Mateja Bela)

Právo (Univerzita Mateja Bela)

Medzinárodné vzťahy (Univerzita Mateja Bela)

Pedagogika (Univerzita Mateja Bela)

Filozofia, prekladateľstvo (Univerzita Mateja Bela)

Bratislava

Chémia (Slovenská technická univerzita)

Architektúra a design (Slovenská technická univerzita)

Elektrotechnika a informatika (Slovenská technická univerzita)

Psychológia (Paneurópska vysoká škola)

Právo (Paneurópska vysoká škola)

Masmédia (Paneurópska vysoká škola)

Obchod a podnikanie (Ekonomická univerzita) – kombinovaný program všetkých fakúlt

Sociálne a ekonomické vedy (Univerzita Komenského) – kombinovaný program odborov fakulty

Nitra

Agrobiológia a potravinárske zdroje (Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Biotechnológia a potravinárstvo (Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Agrárna ekonomika a manažment (Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Poľnohospodárska technika (Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Záhradníctvo a krajinné inžinierstvo (Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Trnava

Európske štúdia (Univerzita Cyrila a Metoda)

Verejná správa (Univerzita Cyrila a Metoda)

Viac informácii nájdete na: https://futuregenerationeurope.eu/minierasmus-online/

 

Ďalšie články k téme