Ministerstvo školstva rozbehlo kampaň ZA OTVORENÉ ŠKOLY

16. 8. 2021 | Aktuality

očkovanie proti ochoreniu Covid-19Za otvorené školy je kampaň Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ), ktorej cieľom je podporiť ochotu očkovania sa proti ochoreniu Covid-19. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling zdôrazňuje, že práve od miery preočkovania závisí otvorenosť škôl a ich funkčnosť v nadchádzajúcom akademickom roku.

Kampaň má byť signálom a zároveň odporúčaním očkovania ako spôsobu vyvarovania sa pred možným zatváraním škôl. Rovnako ide o osvetu očkovania ako riešenia na udržanie škôl čo najdlhšie otvorených. Dosiahnuť sa to bude snažiť rezort naplánovanými výjazdami po celom Slovensku a stretávaním sa s vedúcimi predstaviteľmi miest a obcí. Tí majú byť nabádaní k využitiu posledných letných týždňov, aby urobili všetko možné k povzbudeniu doteraz neočkovaných ľudí. Kampaň bude jednak mierená na školských zamestnancov, no primárne má ísť o nabádanie rodičov k očkovaniu sa, v záujme svojich detí.

S kampaňou sa má začať v Bratislavskom kraji. Od 16. augusta má v rámci kampane vzniknúť aj špeciálne call centrum, ktorého úlohou bude prepájanie primátorov, starostov a pediatrov z najmenej zaočkovaných oblastí s vedením ministerstva a odborníkmi na riešenie problému.

K tomuto kroku pristúpilo ministerstvo ako reakcia na nedostatočnú mieru preočkovania a stále chýbajúcu kolektívnu imunitu. Šéf rezortu by si prial aspoň 80-percentnú preočkovanosť, od ktorej však majú mnohé okresy stále ďaleko, a práve v týchto lokalitách je pravdepodobný výskyt ohniska nákazy, možné zatváranie škôl a opätovné zavedenie dištančnej výučby, ktorá má, ako ukázali predošlé vlny pandémie, stále svoje limity, nehovoriac o strate spoločenských kontaktov, tak dôležitých pre mladú generáciu.

Čo sa týka konkrétne učiteľského personálu, podľa prieskumov je zaočkovaných už viac než 66% učiteľov, nepedagogických a odborných pracovníkov, čo predstavuje približne 84.500 zo 128.000 zamestnancov v školstve. Nadpolovičná väčšina zamestnancov je zaočkovaná v každom okrese, s výnimkou Kysuckého Nového Mesta, kde sa však miera pohybuje len tesne pod hranicou polovice, na 49-percentách.

Predstavitelia samospráv avizovali, že budú apelovať na rezort školstva, aby by pri zatváraní škôl a semafore zohľadňovali mieru preočkovania každého kraja zvlášť.

Zdroje: TASR

Ďalšie články k téme

Až 50% vysokoškolákov uvažuje o odchode zo Slovenska

Až 50% vysokoškolákov uvažuje o odchode zo Slovenska

Podľa výskumu Únik mozgov – migračný potenciál mladých na Slovensku uskutočneného Inštitútom pre verejné otázky s podporou nadácie ESET až polovica vysokoškolských študentov a absolventov uvažuje o odchode zo Slovenska. Spomedzi 50% mladých vzdelaných ľudí uvažujúcich o odchode plánuje 14% odchod z krajiny na trvalo. Väčšia časť, 36% študentov, uvažuje o odchode iba na isté obdobie a pevnosť rozhodnutia je všeobecne slabšia …

číst více
Výsledky študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka

Výsledky študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) uskutočnila v mesiaci máj celoslovenský prieskum medzi vysokoškolskými študentmi v štyroch jazykových mutáciách, ktorého účelom bolo prispieť k zlepšeniu kvality štúdia na základe odpovedí od študentov, kedy mohlo takmer 130.000 vysokoškolských študentov prispieť svojou odpoveďou k výskumu po automatickom obdŕžaní emailu na školskú mailovú adresu. Prieskum zameraný na zistenie kvality a …

číst více
Aké obmedzenia čakajú univerzity v zimnom semestri?

Aké obmedzenia čakajú univerzity v zimnom semestri?

Začiatok zimného semestra sa nezadržateľne blíži a správy o vzrastajúcich prípadoch ochorenia Covid-19 sú na vzostupe. Väčšina profesorov a študentov dúfala v čo najmenej obmedzujúcu formu vyučovania, no už teraz je jasné, že určitým obmedzeniam sa univerzity a vysoké školy nevyhnú ani tento akademický rok. O otvorení zimného semestra rozhoduje každá univerzita a vysoká škola samostatne. Pre všetkých zjednocujúco však hlavný …

číst více