Odvolanie sa oplatí napísať

10. 6. 2016 | Prijímacie konanie

Maturity má väčšina študentov úspešne za sebou, zaslúžený letný oddych musí ešte chvíľu počkať. Jún je už tradične mesiacom prijímacích skúšok na vysoké školy a možno aj písania odvolaní. Pozn. Článok bol 1. 6. 2016 aktualizován. (kav)

Odvolanie sa oplatí napísaťStredoškoláci ani nestihnú osláviť úspešné ukončenie strednej školy a opäť sa musia vrátiť ku knihám. Začína sa obdobie prijímacích skúšok. Samotné prijímacie konanie trvá poväčšine jeden alebo dva dni a neoficiálne výsledky sa uchádzači môžu dozvedieť už o pár dní neskôr. Školy ich uverejňujú napríklad na svojich internetových stránkach. Na oficiálny papier si však študenti počkajú aj niekoľko týždňov. Neoficiálne výsledky sú spoľahlivé, pokiaľ sa však vaše meno objaví okolo „hranice“ prijatia, je dobré počkať si na oficiálne vyjadrenie. Tzv. zoznam mien „pod čiarou“ ešte nemusí znamenať žiadnu katastrofu. Nie ste jediný, kto si podával prihlášky na viaceré školy, ísť však môžete len na jednu. A tu prichádza na rad dôkaz, že nádej zomiera posledná. Ak vám príde oficiálne vyjadrenie dekana o vašom neprijatí z dôvodu nedostatku miesta, napíšte si odvolanie.

Kedy má zmysel písať odvolanie?

Vysoké školy už dopredu určia počet uchádzačov, ktorých majú v pláne prijať. Niekedy sa tento počet môže máličko meniť v závislosti od počtu uchádzačov. Pokiaľ sa počet miest nezaplní prihláškami, na odbor môžu byť prijatí všetci uchádzači. (Dokonca sa môže otvoriť aj druhý termín pre podávanie prihlášok.) Tá pravdepodobnejšia situácia nastane, keď počet uchádzačov presiahne počet miest, a robí sa prijímacie konanie. Pokiaľ prijímačky urobíte, ale ostatní ich zvládli lepšie ako vy a umiestnili sa vyššie v „rebríčku“, nezúfajte. Po obdržaní oficiálneho rozhodnutia o neprijatí z dôvodu nedostatku miesta máte 15 dní na to, aby ste sa proti vyjadreniu odvolali. Pokiaľ ste v prijímacom konaní nedosiahli požadovaný počet bodov, ktorý je stanovený školou, odvolanie vám nepomôže.

Čo musí odvolanie obsahovať?

S obsahovou stránkou odvolania si hlavu veľmi nelámte. Dôležité je, aby odvolanie obsahovalo potrebné byrokratické náležitosti. Nie sú to nijaké nepochopiteľné veci. Všetky údaje, ktoré odvolanie musí obsahovať, majú svoje opodstatnenie.

V prvom rade musíte identifikovať seba ako žiadateľa. Do horného riadku na stred napíšete svoje meno, priezvisko a trvalé bydlisko. Do ľavého rohu napíšete názov a adresu inštitúcie, ktorej svoje odvolanie zasielate. Ďalej nasleduje už tzv. obsahová stránka, ktorá sa podobá klasickej žiadosti. Uvediete ju názvom „Vec“ a za dvojbodku napíšte, čo žiadate. Čiže vo vašom prípade: „Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium“. Pod názvom vašej žiadosti v tele textu vysvetlíte, proti čomu sa odvolávate. Najprv identifikujete papier, ktorý držíte v rukách. Napíšete dátum a číslo odvolania, ktoré ste dostali, v ktorom sa píše o vašom neprijatí (napíšete celé meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia) na inštitúciu (názov vysokej školy a programu, na ktorý ste vykonávali danú prijímaciu skúšku) v školskom roku 2015/2016. Keďže ste neboli prijatí len na základe nedostatku miesta, vo vašej žiadosti dekana požiadate o prehodnotenie rozhodnutia. Samozrejme, že krátku žiadosť ukončíte dobre známou formulkou: „Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem“ a vlastnoručne sa podpíšete. Nezabudnite aj na mesto a dátum, kedy bolo odvolanie napísané. Ešte raz pripomíname, že odvolanie nie je potrebné zbytočne odkladať. Štátne sviatky alebo víkend môžu lehotu na podávanie nechcene natiahnuť.

Ako si vybrať správnu školu?

Tí šťastnejší, ktorí odvolanie písať nemusia, sa ocitnú na opačnej strane barikády. Rozhodnutia o prijatí prichádzajú pomaly z každej školy. Ktorá je tá najlepšia? V momente výberu školy je dobré vrátiť sa úplne na začiatok, keď ste si pred pár mesiacmi posielali prihlášky. Na niektoré ste sa hlásili, lebo o nich dlhodobo snívate, ďalšie prihlášky boli iba „poistkou“, iné, tzv. rozhodnutia na poslednú chvíľu, boli napísané deň pred deadlinom. Všetky prihlášky vychádzali z vašej motivácie a predstáv o budúcom pôsobisku. Osobná motivácia je dôležitá, nie vždy sa však stretne s vysokoškolskou realitou.

Pri konečnom výbere sú najdôležitejšie každodenné detaily, s ktorými sa budete stretávať počas ďalších 5 rokov štúdia, napríklad dopravná dostupnosť, možnosti ubytovania pre študentov a ich vzdialenosť od školy, športové vyžitie a voľnočasové aktivity. Aj keď je momentálne najbližší cieľ pre vás univerzitné mesto, určite sa oplatí vygoogliť si možnosti štúdia v zahraničí. Nemusí to byť iba najznámejší program Erasmus+. Veľa škôl má špecifické bilaterálne dohody, ktoré nemusia byť zamerané iba na štúdium. Stále viac sa do popredia dostávajú stáže, ktoré vyhľadávajú v životopisoch aj vaši budúci zamestnávatelia. Buďte o krok vpred a už teraz sa zamyslite, ako vás má škola pripraviť pre vaše budúce povolanie.

Najväčší slovenský pracovný portál Profesia zozbieral vyjadrenia slovenských zamestnávateľ a na ich základe vytvoril rebríček najžiadanejších absolventov slovenských vysokých škôl. Rebríček (nielen tento) už tradične vedie Fakulta informatiky a informačných technológií STU. Veríme, že zoznam dvadsiatich najžiadanejších fakúlt slovenskými zamestnávateľmi za posledný rok, vám pomôže pri výbere vašej ideálnej školy.

Zoznam najžiadanejších absolventov škôl podľa portálu Profesia:

 1. Fakulta informatiky a informačných technológii, STU
 2. Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA
 3. Fakulta riadenia a informatiky, ZU
 4. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK
 5. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU
 6. Fakulta elektrotechniky a a informatiky, TUKE
 7. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB
 8. Strojnícka fakulta, ZU
 9. Strojnícka fakulta, STU
 10. Technická fakulta, SPU
 11. Elektrotechnická fakulta, ZU
 12. Podnikovohospo­dárska fakulta, EUBA
 13. Fakulta hospodárskej informatiky, EUBA
 14. Materiálovotechnic­ká fakulta, STU
 15. Ekonomická fakulta, UMB
 16. Národohospodárska fakulta, EUBA
 17. Fakulta špeciálnej techniky, TNUNI
 18. Fakulta podnikového manažmentu, EUBA
 19. Fakulta manažmentu, UK
 20. Ekonomická fakulta, TUKE

Ďalšie články k téme