Písomné maturity sa streli s veľkým rozhorčením

8. 4. 2015 | Aktuality

17. marec bol pre viacerých maturantov začiatok minimálne dvojdňového stresu. Tohtoročné písomné maturity môžeme literárne nazvať postupnou gradáciou napätia. Každý predmet pripravil pre študentov aj učiteľov nepríjemné prekvapenia, ktorých intenzita sa postupne zvyšovala. Očakávané uvoľnenie po úspešnom „zdolaní“ skúšky dospelosti nebolo také jednoznačné.

Otázky zo slovenčiny „súce“ na maturitu

Po prvom dni písomných maturít sa v kruhoch tohtoročných maturantov ozývali nespokojné hlasy. Test zo slovenčiny, rovnaký pre všetky typy škôl, zarazil nielen žiakov, ale aj učiteľov. Väčšina ho považovala za náročnejší ako tie, ktoré maturanti vypĺňali po minulé roky. V búrlivých poobedných internetových diskusiách sa žiaci sťažovali najmä na nedostatok času a ťažké otázky z literatúry. Ukážky si museli prečítať niekoľkokrát, čo im výrazne odoberalo z času na zvládnutie všetkých zadaní. Maturantka Tamara z Obchodnej akadémie v Poprade považuje otázky zo slovenčiny za nejednoznačné: „Skôr tam boli zavádzajúce otázky. Museli sme si článok prečítať viackrát, aby sme zadanie pochopili a na to vôbec nebol čas. Čo som nestihla prečítať, iba som natipovala.“

Najdiskutovanejšími sa stali dve otázky. Prvá otázka – Uveďte krstné meno postavy, ktorú Hamlet posiela v ukážke 8 do kláštora. – zaskočila najmä tých, ktorí jedno z najznámejších Shakespearových diel nemali prečítané. Aj napriek faktu, že dielo Hamlet figuruje na zozname povinného čítania, s otázku mali problémy na všetkých typoch škôl.

Druhá, omnoho diskutovanejšia otázka, zarazila aj samotných učiteľov. Maturanti mali napísať neurčitok od prechodníka „súc“. K tomu, či takýto typ otázky odzrkadľuje vedomosti maturanta, sa negatívne vyjadrovali takmer všetci žiaci. „Nemyslím, že by ma nejaké zadanie zo slovenčiny zaskočilo, samozrejme okrem súc. Táto otázka nebola náročná, ale nestretávam sa s takýmito slovami bežne, takže som ju ani nevedela. Tipla som si však dobre,“ vysvetľuje Barbora z košického gymnázia. Fakt, že táto otázka robila problém aj gymnazistom naznačil aj Dželal: „Túto otázku som absolútne nezvládol a myslím si, že toto slovo pozná na Slovensku len minimum ľudí. Nebolo vhodné na maturitnú skúšku.“

Vágnosť zadaní pokračuje

Po nie práve najjednoduchšom teste zo slovenčiny, maturanti verili, že to najhoršie už majú za sebou. Najobávanejšou časťou z cudzích jazykov býva počúvanie s porozumením, nakoľko dané nahrávky si žiaci vypočujú iba dva razy, pričom okrem oboznámenia sa s obsahom textu, musia odpovedať aj na jednotlivé otázky. Tento rok sa však problematickou, paradoxne, stala gramatická časť, ktorej sa učitelia pri príprave na maturity najviac venujú. Gymnazista Dželal si myslí, že pri výučbe jazykov sa apeluje najmä na gramatiku a práve to mohlo byť kameňom úrazu: „Myslím si, že v teste bolo veľa výrazov, ktoré by native speaker ani zďaleka nepoužil. My sa ich však musíme učiť, nakoľko pri výučbe na Slovensku sa kladie dôraz na teóriu. Niektoré otázky som vyslovene tipoval.“

Nejeden žiak si usilovne prechádzal testy z minulých rokov a väčšinu úsilia pri príprave venoval práve tejto časti. Pri gramatike nemôžete ťahať správne odpovede z rukáva a improvizovať. Aspoň to si žiaci do tejto maturity mysleli. Gramatická časť však zaskočila aj maturanta Adama Zubrického z Prešova. Adam maturoval z angličtiny z ťažšej úrovne B2, aj napriek tomu, že jeho vedomosti už raz boli „odtestované“ a získal certifikát TOEFL z najvyššej úrovne C2. Na svojom blogu napísal otvorený list adresovaný ministrovi školstva, riaditeľke NÚCEMU (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania), učiteľom a kolegom maturantom. Kriticky sa v ňom vyjadruje hlavne k chybám, ktoré sa v teste vyskytli. Tvorcovia testu prebrali text z časopisu The Guardian. Text bol upravený, no pri jeho prepise napísali čiarku pred slovom THAT, ktorá sa pred týmto slovom nikdy nepíše. „Ak by som takúto “tlačovú“ chybu spravil ja pri písaní slohu alebo prepisovaní odpovede do hárku s krátkou odpoveďou, bez milosti by mi boli strhnuté body. Ak takéto pochybenie spraví inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je zhotovovať testy na maturitnú skúšku a má na to celý rok, nestane sa nič?“ pýta sa rozhorčený maturant vo svojom blogu.

V teste si všimol aj iné chyby. V úlohe, kde bolo potrebné dopĺňať vety, podľa Adama chýbali konektory – slovné výrazy, ktoré prepájajú text a vytvárajú z neho súdržný celok. „Samozrejme, ani v jednej z možností sa nevyskytovali jednoznačne, a tak som bol nútený pristúpiť k starému známemu filozofovaniu na tému, čo tým asi tvorca testu myslel. Po príchode domov som prevzatý článok vyhľadal na internete, aby som si overil svoje podozrenie. V pôvodnom článku sa vyskytoval jasný spájací výraz. Ak by ho tvorcovia v DIDAKTICKY upravenej verzii použili, neváhal by som ani minútu. Oni sa ho ale rozhodli nahradiť iným slovom, ktoré z inak výborného súvetia vytvorilo krkolomnú hatlaninu, ktorá znela ako z “prípravkového“ ročníka,“ tvrdo kritizuje vo svojom otvorenom liste.

Matematika rozplakala nejedného študenta

Písomné testy z matematiky sa stali najkontroverznejšou časťou tohtoročných maturít. Náročnosťou testu sa zaoberali rôzne médiá, odborníci aj učitelia. Viacerí vyučujúci potvrdili slová svojich žiakov, že test bol neprimeraný. Učiteľka Dana z Oravy pre denník SME povedala, že jedno zo zadaní skúsila vypočítať v limite štyroch minút, ktoré mali maturanti na jeden príklad. Ani jej sa to v stanovenom limite nepodarilo. Maturanti sa zhodli, že najväčším problémom bol nedostatok času. „Z testu z matematiky mám zlý pocit. Nestíhala som a ani som nevedela niektoré úlohy. Keby som mala viac času, určite by som ich zvládla,“ sťažuje sa gymnazistka Barbora.

Medzi maturantmi boli aj výnimky, ktoré s testom nemali až také problémy. Barborin spolužiak Dželal nepovažoval test za taký náročný, ako sa o ňom tvrdilo: „Podľa mňa test nebol vôbec náročný, niekto však potreboval na vyriešenie úloh viac času.“ Aj on však priznáva, že nevypočítal všetky úlohy: „Stihol som všetky, ktoré som vedel. Zopár mi však chýbalo.“

S testom z matematiky mali problémy aj žiaci, ktorí sa chystajú na vysoké školy so zameraním na matematiku. Nešťastní boli najmä tí, ktorých výsledky z písomnej časti ovplyvnia počet bodov získaných pri prijímacích pohovoroch. V maturitnom vysvedčení sa uvádza aj tzv. percentil, čiže percentuálne porovnanie jednotlivca so všetkými ostatnými žiakmi na Slovensku. Gymnazista Dželal si myslí, že takéto hodnotenie nie je správne, pretože pri maturitách môže dôjsť k podvádzaniu: „Za jeden z najväčších problémov písomnej maturity považujem relatívnosť výsledkov, nakoľko školy sa porovnávajú podľa percentilu a viem o viacerých školách, na ktorých sa robili testy pomocou tímovej práce.“

Každoročne sa s priebehom písomných maturít spája určitý problém. Raz „uniknú“ zadania slohov, inokedy žiaci dostanú vyplnené hárky so správnymi odpoveďami. Tento rok boli kritike vystavené najmä časová a teoretická náročnosť jednotlivých predmetov. NÚCEM ani Ministerstvo školstva zatiaľ na neoficiálne sťažnosti nereagovali a zastávajú názor, že testové otázky boli adekvátne k požiadavkám na maturantov. Nikto z kompetentných sa nevyjadril ani k otvorenému listu Adama Zubrického, ktorý zastával názor viacerých maturantov. (Len pre zaujímavosť čítanosť jeho blogu presiahla hranicu 137 000 kliknutí.) Nechajme sa prekvapiť, čo prinesú ďalšie ročníky písomných maturít.

Celé znenie blogu Adama Zubrického môžete nájsť na: http://adamzubricky.blog.sme.sk/…tudenta.html

Ďalšie články k téme

Online veľtrh českých vysokých škôl!

Online veľtrh českých vysokých škôl!

26.-28. januára sa uskutoční online veľtrh vysokých škôl, čo môže byť skvelá príležitosť, ako si vybrať tú správnu vysokú školu ak zvažujete štúdium u našich susedov. Veľtrh vysokých škôl je určený pre každého, kto ešte nie je rozhodnutý kam na univerzitu, no rovnako výhodný dokáže byť aj pre tých, ktorí si školu už vybrali. Celá online …

číst více
Počas pandémie narastá u študentov riziko depresií

Počas pandémie narastá u študentov riziko depresií

Podľa výskumu Univerzity Komenského až tretina vysokoškolákov trpí depresiou, štvrtina študentov požíva alkohol v rizikovej miere, mnohí ostali bez peňazí, priateľov, žijú doma u rodičov a prechádzajú si veľmi ťažkým obdobím. Výskum univerzity, pod vedením psychológa Michala Hajdúka, bol vykonaný v decembri na vzorke 1800 vysokoškolských študentov. Obdobný výskum bol vykonaný v roku 2018, a vďaka podobnej vzorke študentov slúži …

číst více