Podávanie prihlášok

1. 11. 2012 | Prijímacie konanie

„Pri nesplnení podmienok podávania prihlášky bude táto automaticky vyradená z evidencie.“ To je veta, ktorú záujemca o štúdium nájde v rôznych obmenách skoro vo všetkých inštrukciách na podávanie prihlášok. Je na budúcom študentovi, aby všetky náležitosti k prihláške zaslal správne a presne podľa inštrukcií.

Na strednej škole dostávajú žiaci automaticky 1–2 prihlášky na slovenské školy, je možné si ich i stiahnuť z internetu. Na české vysoké školy si ich kupujú sami, resp. sa hlásia cez online formulár. Žiak na papierovej prihláške vypĺňa prednú stranu a svoj prospech a škola ho overí a doplní kódy.

Podmienky k prihláškam a prijatiu sa líšia škola od školy: na niektorú vyžadujú potvrdenie lekára, životopis, inde je nutné priniesť maturitné vysvedčenie k prijímaciemu pohovoru (prípadne overenú kópiu), k talentovým skúškam vlastnú tvorbu, portfóliá a podobne.

Termíny

Prihlášky sa najčastejšie podávajú do 28.2., no umelecké školy, resp. tie, ktoré vyžadujú talentové skúšky, ich vyhlasujú často i do 30.11. Tie školy, ktoré nemajú nával záujemcov, mávajú termíny i do konca marca či apríla.

Platba

Za podanie prihlášky sa platí poplatok, jeho výška závisí na konkrétnej univerzite. Na bakalársky stupeň štúdia požaduje napríklad:

 • Univerzita Komenského, Bratislava:
  • 33 € (napr. Fakulta informatiky a matematiky) – 70 € (Lekárska fakulta)
 • Univezrita Mateja Bela, Banská Bystrica:
  • 35 € (napr. Ekonomická fakulta) – 60 € (napr. Právnická fakulta)
 • Žilinská univerzita:
  • 20 € (strojnícka, elektrotechnická, stavebná fakulta) – 30 € (napr. Fakulta humanitných vied)
 • Vysoká škola múzických umení, Bratislava:
  • 40 € (Divadlená fakulta) – 50 € (Hudobná a tanečná, filmová fakulta)

Prihlasovanie na univerzity je každým rokom viac a viac elektronizované a podanie elektronickej prihlášky stojí zväčša o 3–5 eur menej.

Pár dobrých rád

Je dobré sledovať stránky školy, na ktorú sa hlásite, pred aj po podaní prihlášky, podmienky prijatia sa môžu meniť a upravovať ešte dva mesiace pred prijímacím konaním (školský zákon). Ako už to tak býva, neoplatí sa nechávať si ani podanie prihlášky na poslednú chvíľu. Zháňanie potvrdení či overovanie vysvedčenia môže trvať, treba radšej počítať s komplikáciami a mať potom priimeraný časový komfort a pokoj na prípravu na prijímačky.

Dávajte si pozor na presnosť vyplnených údajov, ako bolo spomenuté, škola má právo Vašu prihlášku ignorovať, ak nebudete postupovať podľa zadaných inštrukcií.

Je dobré mať takzvanú poistku, to znamená hlásiť sa aj na školu, kde je menej záujemcov a mať tak vyššie šance, že Vás prijmú.

Ak sa hlásite na českú vysokú školu, prihlásiť sa už vo veľkej väčšine škôl dá elektronicky. Platba však počíta s prevodom meny z eura na českú korunu (platia sa poplatky). Preto ak máte niekoho, kto Vám môže zaplatiť šek z ČR, nestojí to nič, než čokoládu pre toho, kto Vám pomohol. Prípadne prevod zo slovenského účtu na český účet v ČSOB je bezplatný.