Potrebné skúsenosti pre uplatnenie sa na trhu práce po Korone

28. 4. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

uplatnenie absolventovS pocitom jarného oteplenia nastáva aj všetkými očakávané rozvoľňovanie protipandemických opatrení. O tom, že mnoho vecí sa vo svete po dvoch rokoch pandémie zmení, snáď nie je pochýb. Svet bude v niektorých oblastiach fungovať na mierne pozmenených princípoch, čo však nevyhnutne nemusí byť vôbec nič zlé. Školský systém sa však určite po intenzívnom online vyučovaní bude musieť adaptovať aj do budúcna a prispôsobiť svoje metódy online procesom. Zmene sa budú musieť prispôsobiť aj študenti samotní. Čo môže urobiť študent ako budúci kandidát na trh práce, aby dokázal uspieť v súťaživej pracovnej konkurencii? Podľa prieskumu Deloitte Access Economics sa budú až dve tretiny všetkých pracovných pozícií skladať zo soft-skill-intensive povolaní (povolania vyžadujúce osobnostné zručnosti). A tak bude kľúčové rozvíjať a zlepšovať práve osobnostné predpoklady. Ktoré to sú?

Kritické myslenie

I keď tak často opomínané v slovenskom vzdelávacom systéme, kritické myslenie je určte prospešným profesijným ale i osobnostným predpokladom. Podľa prieskumu Society for Human Resource Management (SHRM) až 37% zamestnávateľom považuje kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy za jednu z top osobnostných zručností. Ide o nesmierne potrebnú vlastnosť v období sociálnych sietí, hoaxov a falošných informácií. Je potrebné vedieť rozlíšiť overené fakty, prehodnocovať správnosť tvrdení, overovať si fakty a myslieť racionálne, aby bolo možné urobiť rozumné a uvážené rozhodnutia.

Technické zručnosti

Digitálne revolúcia bola započatá už dlho pred pandémiou, no tá ju prudko umocnila. Podľa prieskumov si už v dnešnej dobe vyžaduje až 82% povolaní určitú formu digitálnej zručnosti. A nejde len o zamestnancov samotných. Business, spoločnosti, podniky sa nezaobídu bez adaptácie sa digitálnemu svetu. A tak s vidinou štvrtej industriálnej revolúcie investícia do rozvoja osobnostných technických zručností a následne investícia do ľudí s touto znalosťou vyzerá ako nevyhnutná.

Vodcovstvo (líderšip)

Líderšip ako anglicizmus či jeho slovenské vysvetlenie „vedenie ľudí“, už dávno nie je iba privilégiom manažérov a pracovníkov na vrcholových riadiacich pozíciách. Taktiež slovo nenesie už len význam dozoru nad zamestnancami. Vodcovstvo je dôležitým aspektom pre úspešnú komunikáciu na pracovisku ale i v živote, pre riešenie konfliktov a prinášanie vlastných názorov, a to všetko s povzbudzovaním iných a nevyhnutnosťou spätnej väzby. Uvedomovať si svoje kvality a rovnako vedieť niesť zodpovednosť sa ukazuje ako dôležitá črta jednotlivca.

Flexibilita a prispôsobivosť

Pandémia koronavírusu donútila všetkých k zmene zabehnutých rytmov s nutnosťou prispôsobiť sa vzniknutej situácii omnoho viac ako bolo kedy možné si predstaviť. Presne táto skúsenosť a schopnosť prispôsobiť sa zmenám bude niečo, čo potencionálni zamestnávatelia budú brať do úvahy. Spája sa s to s populárnejšou možnosťou práce z domu. Taktiež ide aj o otvorenosť mysle nie len pre názory iných, ale spájajúc sa s globalizáciu a prácou v medzinárodnom prostredí, aj na otvorenosť mysle voči rozličným národnostiam a kultúram. Práca pod stresom s potrebou uprednostňovania úloh, finálnych termínov odovzdania zadaní, či preberania zodpovednosti je niečo, čo budúcemu kandidátovi v akejkoľvek práci naozaj pomôže.

Komunikačná a emočná inteligencia

Dávno sa nemeria už len IQ ale aj EQ-emočná inteligencia. Komunikačné zručnosti idú ruka v ruke so spoločenským životom jednotlivca. Tento život sa digitalizáciou a opäť najmä dopadom pandémie zminimalizoval, a tak je občas ťažké vo svete virtuálnej reality, práce z domu bez osobného kontaktu, komunikácie cez obrazovky a emaily udržať si dostatočný level empatie a vhodných komunikačných zručností.

Kreativita a inovácie

I keď je mnoho vecí riadených počítačom a technologickými procesmi, schopnosť myslieť „out of box“- mimo štruktúry je nenahraditeľná. A nie je nevyhnutné spojená s kreatívnymi povolaniami. Snáď akýkoľvek business stojí okrem iného aj na kreativite a inováciách v podobe prinášania produktu či služby na trhu doposiaľ chýbajúcej.

Mnoho zo spomenutých vlastností a zručností sa v slovenskom školskom systéme opomína, a preto je dôležité venovať im pozornosť na základe vlastnej iniciatívy, čo sa pretaví do vyššej miery atraktivity pre trh práce.

 

Zdroje: www.topuniversities.com

 


benusova@vysokeskoly.cz