Potrebné skúsenosti pre uplatnenie sa na trhu práce po Korone

28. 4. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

uplatnenie absolventovS pocitom jarného oteplenia nastáva aj všetkými očakávané rozvoľňovanie protipandemických opatrení. O tom, že mnoho vecí sa vo svete po dvoch rokoch pandémie zmení, snáď nie je pochýb. Svet bude v niektorých oblastiach fungovať na mierne pozmenených princípoch, čo však nevyhnutne nemusí byť vôbec nič zlé. Školský systém sa však určite po intenzívnom online vyučovaní bude musieť adaptovať aj do budúcna a prispôsobiť svoje metódy online procesom. Zmene sa budú musieť prispôsobiť aj študenti samotní. Čo môže urobiť študent ako budúci kandidát na trh práce, aby dokázal uspieť v súťaživej pracovnej konkurencii? Podľa prieskumu Deloitte Access Economics sa budú až dve tretiny všetkých pracovných pozícií skladať zo soft-skill-intensive povolaní (povolania vyžadujúce osobnostné zručnosti). A tak bude kľúčové rozvíjať a zlepšovať práve osobnostné predpoklady. Ktoré to sú?

Kritické myslenie

I keď tak často opomínané v slovenskom vzdelávacom systéme, kritické myslenie je určte prospešným profesijným ale i osobnostným predpokladom. Podľa prieskumu Society for Human Resource Management (SHRM) až 37% zamestnávateľom považuje kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy za jednu z top osobnostných zručností. Ide o nesmierne potrebnú vlastnosť v období sociálnych sietí, hoaxov a falošných informácií. Je potrebné vedieť rozlíšiť overené fakty, prehodnocovať správnosť tvrdení, overovať si fakty a myslieť racionálne, aby bolo možné urobiť rozumné a uvážené rozhodnutia.

Technické zručnosti

Digitálne revolúcia bola započatá už dlho pred pandémiou, no tá ju prudko umocnila. Podľa prieskumov si už v dnešnej dobe vyžaduje až 82% povolaní určitú formu digitálnej zručnosti. A nejde len o zamestnancov samotných. Business, spoločnosti, podniky sa nezaobídu bez adaptácie sa digitálnemu svetu. A tak s vidinou štvrtej industriálnej revolúcie investícia do rozvoja osobnostných technických zručností a následne investícia do ľudí s touto znalosťou vyzerá ako nevyhnutná.

Vodcovstvo (líderšip)

Líderšip ako anglicizmus či jeho slovenské vysvetlenie „vedenie ľudí“, už dávno nie je iba privilégiom manažérov a pracovníkov na vrcholových riadiacich pozíciách. Taktiež slovo nenesie už len význam dozoru nad zamestnancami. Vodcovstvo je dôležitým aspektom pre úspešnú komunikáciu na pracovisku ale i v živote, pre riešenie konfliktov a prinášanie vlastných názorov, a to všetko s povzbudzovaním iných a nevyhnutnosťou spätnej väzby. Uvedomovať si svoje kvality a rovnako vedieť niesť zodpovednosť sa ukazuje ako dôležitá črta jednotlivca.

Flexibilita a prispôsobivosť

Pandémia koronavírusu donútila všetkých k zmene zabehnutých rytmov s nutnosťou prispôsobiť sa vzniknutej situácii omnoho viac ako bolo kedy možné si predstaviť. Presne táto skúsenosť a schopnosť prispôsobiť sa zmenám bude niečo, čo potencionálni zamestnávatelia budú brať do úvahy. Spája sa s to s populárnejšou možnosťou práce z domu. Taktiež ide aj o otvorenosť mysle nie len pre názory iných, ale spájajúc sa s globalizáciu a prácou v medzinárodnom prostredí, aj na otvorenosť mysle voči rozličným národnostiam a kultúram. Práca pod stresom s potrebou uprednostňovania úloh, finálnych termínov odovzdania zadaní, či preberania zodpovednosti je niečo, čo budúcemu kandidátovi v akejkoľvek práci naozaj pomôže.

Komunikačná a emočná inteligencia

Dávno sa nemeria už len IQ ale aj EQ-emočná inteligencia. Komunikačné zručnosti idú ruka v ruke so spoločenským životom jednotlivca. Tento život sa digitalizáciou a opäť najmä dopadom pandémie zminimalizoval, a tak je občas ťažké vo svete virtuálnej reality, práce z domu bez osobného kontaktu, komunikácie cez obrazovky a emaily udržať si dostatočný level empatie a vhodných komunikačných zručností.

Kreativita a inovácie

I keď je mnoho vecí riadených počítačom a technologickými procesmi, schopnosť myslieť „out of box“- mimo štruktúry je nenahraditeľná. A nie je nevyhnutné spojená s kreatívnymi povolaniami. Snáď akýkoľvek business stojí okrem iného aj na kreativite a inováciách v podobe prinášania produktu či služby na trhu doposiaľ chýbajúcej.

Mnoho zo spomenutých vlastností a zručností sa v slovenskom školskom systéme opomína, a preto je dôležité venovať im pozornosť na základe vlastnej iniciatívy, čo sa pretaví do vyššej miery atraktivity pre trh práce.

 

Zdroje: www.topuniversities.com

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Takmer polovica vysokoškolákov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali

Takmer polovica vysokoškolákov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali

Uplatniť sa na trhu práce po ukončení strednej alebo vysokej školy v odbore svojho štúdia je ideálny prípad, no častokrát len ťažko dosiahnuteľný. Vyplýva to z analýz portálu Trendy práce. Podľa pozorovaní z prvého polroku 2020 ani nie polovica, len 48% stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia, pracovalo v optimálnom, respektíve alternatívnom odbore svojho vyštudovaného …

číst více
Aké sú možnosti uplatnenia sa pre študentov spoločenských vied?

Aké sú možnosti uplatnenia sa pre študentov spoločenských vied?

Diplomacia, žurnalistika či startup. Nie je problém! Vo všetkých sa dokáže uplatniť práve absolvent spoločenských vied. Spoločenské a humanitné vedy neponúkajú práve exaktné, jasné a konkrétne charakteristiky budúceho povolania, a to ich, okrem iného, robí tak zaujímavými. Určite sa už každý študent študujúci spoločenské vedy po vysvetlení názvu svojho študijného odboru či programu a po snahe vysvetliť, čo …

číst více
65 % súčasných školákov nastúpi na pozície, ktoré dnes ešte neexistujú

65 % súčasných školákov nastúpi na pozície, ktoré dnes ešte neexistujú

Naviazanosť Slovenska na priemyselnú výrobu a z toho vyplývajúce budúce hrozby pre trh práce spojené s predpoveďou zániku niektorých pracovných pozícií predstavujú pre krajinu potencionálnu hrozbu. Nadväzujúc na problematiku je určite potrebné venovať pozornosť adaptácii školského systému, aby bol schopný flexibilne reagovať na zmeny, ktoré krajinu zasiahnu v dôsledku informatizácie a digitalizácie. Touto prognózou sa zaoberá aj RÚZ (Republiková …

číst více