Prezenčná (denná) alebo kombinovaná (externá) forma štúdia

28. 12. 2015 | O študijných programoch

Prezenčná (denná) alebo kombinovaná (externá) forma štúdia

Čas

Denné štúdium je časovo náročnejšie, musíte v škole tráviť každý deň, resp. viac dní v týždni. Ak však na vašej škole nemáte povinnú účasť na prednáškach, čas strávený v škole sa môže značne obmedziť.

Externé štúdium je charakteristické tým, že sa výučba realizuje len raz, max. dvakrát v týždni najmä v piatok a sobotu. Jednému predmetu sa venuje väčšinou len jeden deň, preto sa v škole preberie len to najhlavnejšie a zvyšok ostáva na samoštúdium. Avšak požiadavky kladené na externých študentov sa od tých denných nelíšia alebo sa líšia len minimálne. No vďaka tejto forme štúdia máte viac času, ktorý môžete venovať práci, prípadne rodine.

Predmety a kredity

Pri voľbe dennej formy štúdia si rozvrh robíte sami. Väčšinou máte na výber viacero možností, kedy sa daný predmet vyučuje a je na vás, na ktorý termín sa prihlásite. Študenti denného štúdia tiež majú viac možností pri výbere z povinne voliteľných predmetov či výberových predmetov aj z iných fakúlt, a tak je pre nich jednoduchšie získať požadovaný počet kreditov. Tiež majú možnosť ísť na rôzne exkurzie alebo na študijný pobyt.

Externá forma štúdia má pevne daný rozvrh, výučba prebieha blokovo. Musíte sa zúčastniť všetkých predpísaných predmetov a nemáte na výber ani termín, ani vyučujúceho. Máte menšiu šancu dostať sa na exkurzie alebo iné akcie katedry či školy.

Financie

V rámci denného štúdia dostávate štatút študenta a môžete čerpať výhody z neho vyplývajúce, ako sú napríklad rôzne študentské zľavy. Do 26 rokov nemusíte platiť zdravotné ani sociálne poistenie. Tiež máte nárok na rôzne štipendiá. Viac dní v škole si však vyžaduje aj väčšie výdaje. Či už ide o ubytovanie (internát, privát), cestovné, stravu a podobne.

Externé štúdium je spoplatnené. Výška sumy závisí od školy a daného odboru. Externisti však majú tú výhodu, že popri škole môžu zarábať na plný úväzok a tiež im odpadajú výdavky spojené s ubytovaním v mieste školy či každodenným dochádzaním a stravou.

Sociálne vzťahy

Denní študenti sú v častom kontakte so svojimi spolužiakmi či vyučujúcimi, a tak môžu vzniknúť silnejšie putá. Môžu si viac pomáhať, lepšie vychádzať, vyučujúci k nim môžu mať trochu iný prístup, keď ich lepšie spoznajú. Tiež majú lepší prehľad diania na univerzite.

Počas externého štúdia tiež nadviažete vzťahy so spolužiakmi, no tie putá väčšinou nebývajú až také silné, keďže ľudia spolu trávia menej času a väčšina komunikácie prebieha cez internet. Ako externista ste v škole viac sám za seba.

Ak chcete popri škole pracovať alebo mať rodinu, vhodnejšie je pre vás externé štúdium, hoci aj pri dennom štúdiu si viete rozvrh nastaviť tak, aby ste stíhali rôzne brigády. No s prácou na plný úväzok je to ťažšie. Externá forma je tiež výhodná pre tých, ktorí chcú študovať dva odbory naraz, pričom jeden z nich by študovali prezenčnou formou. Je len na vás, čo uprednostníte a ktorý typ štúdia vám bude viac vyhovovať.

Ďalšie články k téme