Prihlás sa na stáž BLUE BOOK

18. 1. 2022 | Štúdium v zahraničí

EU stáž

Vďaka programom pod záštitou Európskej únie môžu študenti nie len vycestovať za štúdiom do zahraničia, ale taktiež absolvovať aj rôzne stáže popri či po absolvovaní štúdia, čo pre nich môže byť výborným štartovacím mostíkom do budúceho profesijného života. Jednou z najznámejších európskych stáži je práve stáž BLUE BOOK, ktorej budú venované nasledovné riadky.

Stáž BLUE BOOK je poskytovaná v dvoch základných vetvách. Jednou vetvou je stáž v oblasti administratívy, ktorá ponúka širšiu paletu výberu. Druhou možnosťou smerovania je stáž v jazykovej oblasti prekladateľstva. Potencionálny uchádzač si už na začiatku procesu podávania prihlášky vyberá jednu z týchto oblastí záujmu.

Ako je stáž Blue Book ponúkaná v dvoch vetvách, dá sa uskutočniť aj v dvoch rozdielnych časových horizontoch. Jedna možnosť absolvovania stáže je v termíne od októbra do februára, kedy je potrebné podať prihlášku najneskôr 31. januára 12:00 CET. Tento dátum sa nezadržateľne blíži, a tak si netreba zúfať kvôli nedostatku času. Druhou možnosťou je uchádzať sa o stáž, ktorá prebieha každý rok v období od marca do júla, kde je deadline na podávanie prihlášok 31. august 12:00 CET.

Prvým krokom k úspešnému podaniu prihlášky je založenie účtu. Pred samotným spustením procesu si uchádzač môže prejsť vzorový test, ktorý mu napovie, či spĺňa podmienky nevyhnutné na zaradenie prihlášky do výberového procesu. Po následnom založení prihlášky bude musieť uchádzač vyplniť všetky požadované osobné informácie, jazykové kompetencie či motiváciu na uskutočnenie stáže.

Prihlásiť sa na stáž môžu len uchádzači, ktorí spĺňajú niekoľko kľúčových podmienok.

  • Ašpirant musí mať ukončený aspoň prvý stupeň vysokoškolského štúdia, čo zodpovedá získaniu minimálne bakalárskeho titulu či jeho ekvivalentu.
  • Kandidát nesmie mať predchádzajúcu pracovnú skúsenosť dlhšiu ako 6 týždňov z akejkoľvek inštitúcie, orgánu, agentúry či delegácie Európskej únie, s členmi Európskeho parlamentu alebo generálnymi advokátmi Európskeho súdneho dvoru.
  • Nevyhnutnosť je ovládanie aspoň dvoch úradných jazykov Európskej únie na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Aspoň jeden z jazykov musí byť procedurálnym jazykom, čo predstavuje výber z jazyka angličtina, francúzština či nemčina. Potrebné je disponovať osvedčením o ovládaní jazyka. Špeciálne požiadavky sa vzťahujú na stáž v prekladateľskej oblasti, kde musí mať uchádzač schopnosť prekladať do cieľového jazyka (spravidla materinský jazyk) z dvoch úradných jazykov EÚ.

Podané prihlášky následne prejdú výberovým konaním a uchádzač bude v prípade úspešného splnenia podmienok, posúdenia, zaradenia do pred-výberu kontaktovaný a bude mu navrhnutá spolupráca. Na Blue Book stáž sa hlási okolo 2000 uchádzačov, kedy sa do užšieho výberu dostane približne štvrtina – okolo 600 kandidátov.

Stážista Blue Book je platený sumou 1 252,68 Eur na mesiac s pracovným vyťažením 40 hodín týždenne. Prihláška sa podáva cez stránky Európskej Komisie so všetkými potrebnými informáciami.

Obdobnou možnosťou ako stážovať v európskych inštitúciách je Schumanova stáž, o ktorej sa môžete dočítať viac v článku Absolvuj Schumanovu stáž v Európskom parlamente.

Ak spĺňate podmienky, neváhajte túto možnosť využiť ako jedinečnú skúsenosť a sľubný začiatok svojej pracovnej kariéry. Možnosti Európskej únie sú naozaj široké a stoja za zváženie.

 

Zdroje: traineeships.ec.europa.eu

Ďalšie články k téme

Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

Čo dokázal program Erasmus+ v roku 2020

Blížiaci koniec roka sa častokrát javí ako správny čas na rôzne rekapitulácie. Každoročne je tomu tak aj v prípade Európskej komisie, ktorá ponúka vypracované výročné správy o fungovaní známeho a obľúbeného programu Erasmus+. Bolo tomu tak aj za rok 2020. Správa za minulý rok prináša prehľad základných skutočností a zistení o fungovaní programu. Program Erasmus+ čelil v roku 2020 naozaj veľkej …

číst více
Aký maturant vycestuje za štúdiom do zahraničia?

Aký maturant vycestuje za štúdiom do zahraničia?

Takzvaný odliv mozgov predstavuje pre Slovensko dlhodobo demograficky a spoločensky závažný problém. Inštitút vzdelávacej politiky sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol vypracovať charakteristiku študentov odchádzajúcich na vysoké školy do zahraničia. Prieskum vyšiel pod názvom odliv mozgov II: Za siedmimi horami. Ide o analýzu maturantov končiacich štúdium v roku 2018,  ktorí si zvolili vysokú školu …

číst více
Cena študentského života v Českej republike

Cena študentského života v Českej republike

Prihlášky na vysoké školy sú v plnom prúde. Väčšina škôl už má ich podávanie uzatvorené, no pokiaľ ešte stále váhaš, určite nejakú školu snov, kam si prihlášku ešte stihneš podať, nájdeš. Prihláška je prvým krokom v univerzitnom živote, najbližšie ťa pravdepodobne čakajú prijímačky a hneď, ako sa dozvieš radostnú správnu o prijatí, začneš riešiť praktické …

číst více