Prihlás sa na stáž BLUE BOOK

18. 1. 2022 | Štúdium v zahraničí

EU stáž

Vďaka programom pod záštitou Európskej únie môžu študenti nie len vycestovať za štúdiom do zahraničia, ale taktiež absolvovať aj rôzne stáže popri či po absolvovaní štúdia, čo pre nich môže byť výborným štartovacím mostíkom do budúceho profesijného života. Jednou z najznámejších európskych stáži je práve stáž BLUE BOOK, ktorej budú venované nasledovné riadky.

Stáž BLUE BOOK je poskytovaná v dvoch základných vetvách. Jednou vetvou je stáž v oblasti administratívy, ktorá ponúka širšiu paletu výberu. Druhou možnosťou smerovania je stáž v jazykovej oblasti prekladateľstva. Potencionálny uchádzač si už na začiatku procesu podávania prihlášky vyberá jednu z týchto oblastí záujmu.

Ako je stáž Blue Book ponúkaná v dvoch vetvách, dá sa uskutočniť aj v dvoch rozdielnych časových horizontoch. Jedna možnosť absolvovania stáže je v termíne od októbra do februára, kedy je potrebné podať prihlášku najneskôr 31. januára 12:00 CET. Tento dátum sa nezadržateľne blíži, a tak si netreba zúfať kvôli nedostatku času. Druhou možnosťou je uchádzať sa o stáž, ktorá prebieha každý rok v období od marca do júla, kde je deadline na podávanie prihlášok 31. august 12:00 CET.

Prvým krokom k úspešnému podaniu prihlášky je založenie účtu. Pred samotným spustením procesu si uchádzač môže prejsť vzorový test, ktorý mu napovie, či spĺňa podmienky nevyhnutné na zaradenie prihlášky do výberového procesu. Po následnom založení prihlášky bude musieť uchádzač vyplniť všetky požadované osobné informácie, jazykové kompetencie či motiváciu na uskutočnenie stáže.

Prihlásiť sa na stáž môžu len uchádzači, ktorí spĺňajú niekoľko kľúčových podmienok.

  • Ašpirant musí mať ukončený aspoň prvý stupeň vysokoškolského štúdia, čo zodpovedá získaniu minimálne bakalárskeho titulu či jeho ekvivalentu.
  • Kandidát nesmie mať predchádzajúcu pracovnú skúsenosť dlhšiu ako 6 týždňov z akejkoľvek inštitúcie, orgánu, agentúry či delegácie Európskej únie, s členmi Európskeho parlamentu alebo generálnymi advokátmi Európskeho súdneho dvoru.
  • Nevyhnutnosť je ovládanie aspoň dvoch úradných jazykov Európskej únie na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Aspoň jeden z jazykov musí byť procedurálnym jazykom, čo predstavuje výber z jazyka angličtina, francúzština či nemčina. Potrebné je disponovať osvedčením o ovládaní jazyka. Špeciálne požiadavky sa vzťahujú na stáž v prekladateľskej oblasti, kde musí mať uchádzač schopnosť prekladať do cieľového jazyka (spravidla materinský jazyk) z dvoch úradných jazykov EÚ.

Podané prihlášky následne prejdú výberovým konaním a uchádzač bude v prípade úspešného splnenia podmienok, posúdenia, zaradenia do pred-výberu kontaktovaný a bude mu navrhnutá spolupráca. Na Blue Book stáž sa hlási okolo 2000 uchádzačov, kedy sa do užšieho výberu dostane približne štvrtina – okolo 600 kandidátov.

Stážista Blue Book je platený sumou 1 252,68 Eur na mesiac s pracovným vyťažením 40 hodín týždenne. Prihláška sa podáva cez stránky Európskej Komisie so všetkými potrebnými informáciami.

Obdobnou možnosťou ako stážovať v európskych inštitúciách je Schumanova stáž, o ktorej sa môžete dočítať viac v článku Absolvuj Schumanovu stáž v Európskom parlamente.

Ak spĺňate podmienky, neváhajte túto možnosť využiť ako jedinečnú skúsenosť a sľubný začiatok svojej pracovnej kariéry. Možnosti Európskej únie sú naozaj široké a stoja za zváženie.

 

Zdroje: traineeships.ec.europa.eu

Ďalšie články k téme

3. ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského

V dňoch 25. júna až 1. júla prebehol už 3. ročník sviatku mladých diplomatov. Letná škola diplomacie je projektom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Prvý ročník sa konal v roku 2021 a od tej doby sa stretávajú študenti, študentky a mladí profesionáli a profesionálky so záujmom o medzinárodné vzťahy a o slovenskú zahraničnú a európsku […]

čítajte viac

Nájsť si stáž nikdy nebolo jednoduchšie

Či chodíš na strednú alebo vysokú školu, určite si už dostal(a) otázku na prax a pracovné skúsenosti. Alebo máš pocit, že všetci tvoji rovesníci už majú roky praxe za sebou a ty stále nič. Prax pri štúdiu je pre mnohých citlivou témou a mnohým robí vrásky na čele. Už ale nemusí, s GROWNi si totiž […]

čítajte viac

Staň sa stážistom či stážistkou pre Stále zastúpenie SR pri EÚ

Ak chcete byť v centre diania a pri tvorbe politik Európskej únie, ktoré majú dopad na každodenný život občanov, neváhajte sa prihlásiť na stáž Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a získajte cenné skúsenosti do osobného a profesijného života. Stáž je určená pre študentov a študentky vysokých škôl minimálne druhého ročníku bakalárskeho štúdia a vyššie, vrátane doktorandského štúdia. Prihlásiť sa […]

čítajte viac