Reforma vysokého školstva

1. 11. 2021 | Aktuality

reforma školstvaS plánovaných návrhom novely o vysokoškolskom vzdelávaní by malo Slovensko podľa slov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga vstúpiť do 21. storočia, zaistiť si konkurencieschopnosť medzi európskymi univerzitami a malo by dôjsť k zabezpečeniu kvalitného vysokého školstva.

Návrh novely obsahuje množstvo zmien. Medzi kľúčové patria:

  •   Zmena v dĺžke externého štúdia. Novela by skrátila externé štúdium na päť rokov, a tak by došlo k časovému zjednoteniu s dennou formou štúdia.
  • Zmena vo voľbe rektora verejnej vysokej školy. Doteraz to bola výlučne kompetencia akademického senátu. Má dôjsť k spoločnej voľbe medzi akademickým senátom a správnou radou a ich vzájomnej spolupráci. Situácia by mala byť obdobná aj pri odvolávaní rektora.
  • Novela má finančne zvýhodniť vysoké školy podľa ich kvality, ktorá sa bude merať kvalitou výskumu zamestnancov, napredujúcich vo svojej oblasti a odovzdávajúcich poznatky vo svojom odbore študentom. Novozavedeným prvkom financovania by mali byť aj výkonnostné zmluvy, ktorými sa vysoká škola zaviaže voči štátu splniť kritéria kvality a v prípade, že ich naplní, financie jej budú pridelené. Vďaka zmluvám má dôjsť k efektívnejšiemu prepojeniu teoretických poznatkov s praxou, čím sa dopomôže študentom pri výbere povolania a dôjde k zohľadneniu potrieb trhu.

Zmena nastane aj pri financovaní projektov s transparentnejším hodnotením prostredníctvom medzinárodného dohľadu.

  • Cieľom novely je doviesť na Slovensko kvalitných odborníkov, ktorým bude umožnené vyučovať, a to aj bez doterajšej nutnosti prejsť habilitačným a následne inauguračným konaním, aby získali titul slovenského profesora. Pôjde o takzvané funkčné miesta docentov a profesorov. Bez tohto odľahčenia mohla nastať situácia, kedy profesor z Oxfordu nemohol vyučovať, pretože podľa slovenských noriem nebol profesor.

Novela obsahuje mnoho ďalších zmien, ako zavedenie pozície digitálneho koordinátora, ktorému sa venoval náš predošlý článok. Zmena v systémovom riadení verejných vysokých škôl, ktoré sa momentálne javí ako neoptimálne. Návrh ministerstva sa opiera o vysokoškolské systémy z iných krajín, akými sú Francúzsko, Veľká Británia a najmä Rakúsko.

Na pôvodne pripravovanú novelu sa začiatkom tohto roku vzniesla výrazná vlna kritiky, kedy ju vysoké školy označili za snahu o spolitizovanie vysokoškolského priestoru. Po protestoch a štrajkovej pohotovosti vznikla pracovná skupina, v ktorej mali účasť aj zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie. Tým však nedošlo k vyriešeniu problému. Svoju nespokojnosť vyjadrili vysoké školy opätovne, pretože novela nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní poradnej skupiny. Ani Slovenská komora učiteľov nepovažuje novelu za strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy. K riešeniu situácie sa bude snažiť prispieť premiér Eduard Heger, ktorý sa stretne s rektormi vysokých škôl, aby riešili problematiku novely zákona. Podľa premiéra je reforma školstva s funkčnou novelou zákona „nutná“.

Zdroje: www.skolske.sk

Ďalšie články k téme

Prestížne umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Prestížne umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa umiestnila najvyššie spomedzi slovenských univerzít v uznávanom celosvetovom rebríčku  QS World University Rankings 2022 na mieste 601.-650. Za vysoké umiestnenie univerzita vďačí najmä počtu zahraničných študentov a pomeru študentov na akademických pracovníkov. Rebríček QS WUR top univerzít z celého sveta je zostavený na základe 6 kritérií: akademická reputácia, reputácia pracovníkov, pomer …

číst více
Výsledky študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka

Výsledky študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) uskutočnila v mesiaci máj celoslovenský prieskum medzi vysokoškolskými študentmi v štyroch jazykových mutáciách, ktorého účelom bolo prispieť k zlepšeniu kvality štúdia na základe odpovedí od študentov, kedy mohlo takmer 130.000 vysokoškolských študentov prispieť svojou odpoveďou k výskumu po automatickom obdŕžaní emailu na školskú mailovú adresu. Prieskum zameraný na zistenie kvality a …

číst více
Ministerstvo školstva rozbehlo kampaň ZA OTVORENÉ ŠKOLY

Ministerstvo školstva rozbehlo kampaň ZA OTVORENÉ ŠKOLY

Za otvorené školy je kampaň Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ), ktorej cieľom je podporiť ochotu očkovania sa proti ochoreniu Covid-19. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling zdôrazňuje, že práve od miery preočkovania závisí otvorenosť škôl a ich funkčnosť v nadchádzajúcom akademickom roku. Kampaň má byť signálom a zároveň odporúčaním očkovania ako spôsobu vyvarovania sa pred možným zatváraním …

číst více