Školy budú povinne vyučovať environmentálnu výchovu

6. 5. 2022 | Aktuality

environmentálna výchovu Kým doteraz bola podľa prieskumu environmentálna výchova vyučovaná ako súčasť obsahu niektorých z predmetov na 53% základných škôl, samostatne ako predmet bola vyučovaná iba na 5% základných škôl. O niečo lepší stav bol na gymnáziách, kde malo až 77% z nich environmentálnu výchovu zapracovanú ako súčasť obsahu predmetov. To sa však zmení a environmentálna výchova sa stane na školách povinná.

Environmentálne vzdelávanie je súčasťou prierezových tém a doteraz bolo na rozhodnutí, do akej miery sa budú enviro témy vyučovať. Odteraz však bude na základe reformy základného vzdelávania povinnou súčasťou vzdelávacích osnov. Nemalo by však ísť o bežné frontálne vyučovanie a memorovanie, ba práve naopak, environmentálna výchova by sa mala vyučovať cez zážitkové vyučovanie a cez rôzne aktivity rovno v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty na zlepšenie životného prostredia.

Deti budú vedené k environmentálnemu cíteniu a k aktívnym riešeniam environmentálnych problémov. Deti by mali informácie o enviro témach pochopiť a následne využiť. Týmto spôsobom by mala byť mladá generácia vedená k aktívnemu občianstvu.

Súčasťou aktívneho vyučovania environmentálnej výchovy budú aj odborné diskusie medzi žiakmi samotnými, v ktorých bude základom argumentovať a reagovať na protiargumenty.

Alarmujúce vplyvy klimatickej krízy, zhoršenie životného prostredia, globálne otepľovanie či ubúdanie zásob neobnoviteľných zdrojov sú témy, ktoré si zaslúžia nevídanú pozornosť a porozumenie. Aj preto je vzdelávanie sa a záujem o témy z oblasti environmentálnej a klimatickej problematiky dôležité pre každého, deti nevynímajúc. Práve u nich treba vzbudiť záujem a poukázať na dôležitosť riešenia problémov životného prostredia už od detstva, a to aj v rámci výchovno-vzdelávacích štruktúr, aby si mladá generácia bola vedomá globálnych súvislostí, rovnako ako svojho vplyvu na životné prostredie v blízkom a širšom okolí uvedomujúc si možnosť formovať budúcnosť v akej sa bude žiť.

 

Zdroje: www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Slovenské školy nepodporujú tvorivosť, sebavedomie a samostatnosť žiakov

Slovenské školy nepodporujú tvorivosť, sebavedomie a samostatnosť žiakov

Vyplýva to z tvrdení respondentov v prieskume pod záštitou Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Inštitút sa dlhodobo snaží reflektovať potreby žiakov a zmeniť vzdelávanie na Slovensku k lepšiemu. Dotazníkový prieskum, do ktorého sa odoslaním zapojili žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v celkovom počte 1310 respondentov, sa snažil zistiť predstavy o ideálnej škole u opýtaných. Výskum chcel …

číst více
Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Menej memorovania encyklopedického učiva, väčší dôraz na kritické myslenie, vyučovanie prírodných vied prostredníctvom bádania a experimentov, rozvoj komunikačných zručností a posilnenie finančnej gramotnosti. To všetko má byť podľa rezortu školstva implementované do slovenského vzdelávania vďaka trom reformným zákonom schváleným v minulom roku. Ide konkrétne o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a novely zákona …

číst více
Absolvuj Schumanovu stáž v Európskom parlamente

Absolvuj Schumanovu stáž v Európskom parlamente

Schumanova stáž je päťmesačná platená stáž pre každého, kto by rád nahliadol do fungovania Európskeho parlamentu, zlepšil si vzdelanie, odbornú prípravu a získal prehlaď o práci v inštitúcii Európskej únie. Stáž je pomenovaná po Robertovi Schumanovi, jednému z tvorcov idey Európskej únie. Bol to práve Schuman, kto navrhol spojiť nemeckú a francúzsku výrobu uhlia a ocele, čo viedlo k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, …

číst více