Slovenské školy nepodporujú tvorivosť, sebavedomie a samostatnosť žiakov

4. 12. 2021 | Aktuality

Dotazníkový prieskumVyplýva to z tvrdení respondentov v prieskume pod záštitou Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Inštitút sa dlhodobo snaží reflektovať potreby žiakov a zmeniť vzdelávanie na Slovensku k lepšiemu.

Dotazníkový prieskum, do ktorého sa odoslaním zapojili žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v celkovom počte 1310 respondentov, sa snažil zistiť predstavy o ideálnej škole u opýtaných. Výskum chcel preskúmať, ako sú mladí ľudia spokojní vo svojich školách a čo by bolo podľa ich názoru dobré zmeniť.

Z prieskumu vyplynulo zistenie, že až štvrtina žiakov má pocit, že ich učitelia neberú vážne. Väčšia časť respondentov – 58% uviedla, že na vyučovaní sa im nedostáva priestor na rozvoj tvorivosti, talentov a spolupráce so spolužiakmi. Rovnako uviedla nadpolovičná väčšina opýtaných – 51%, že ich škola neučí k rozhodnosti a nadobúdaniu sebakontroly.
Zmienené výsledky prieskumu prispievajú k podloženiu záverov viacerých komplexnejších výskumov v súvisiacej oblasti. PISA testovanie ukazuje, že mladí ľudia nemajú vysoké sebavedomie, každý druhý si myslí, že má problém sa adekvátne adaptovať na zmeny, pracovať v stresových situáciách či pod tlakom. V otázke akcieschopnosti sa slovenskí tínedžeri umiestnili na poslednom mieste spomedzi 63 skúmaných krajín.

Problém s tvorivosťou a samostatnosťou môže tkvieť v slovenskom skostnatenom systéme memorovania učiva, namiesto rozvíjania potrebných zručností v dnešnom svete. Študenti sa učia, len preto, aby získali dobré známky, čo sa podľa dávnejšieho prieskumu Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz nezmenilo ani počas pandémie. Väčšina učiteľov nedokázala žiakov motivovať iným spôsobom ako známkami. Podľa zistení prieskumu sa len 6,8% žiakov II. stupňa teší z poznávania, zvyšok je motivovaný strachom z neúspechu a vidinou zisku čo najlepšieho hodnotenia. Mladým tak chýba sebavedomie, neveria si a častokrát ani len nepoznajú, čo všetko dokážu a aké sú ich schopnosti, ktoré nie sú programovo rozvíjané.

Samotní respondenti prieskumu by privítali zmenu. Chceli by priestor na vyjadrenie svojich názorov, bez toho, aby boli zhadzovaní, priali by si vedenie ku kritickému mysleniu, k argumentácii, a to namiesto memorovania a skúšania učiva. Priali by si priestor na rozvoj skupinových prác, cez ktoré môžu budovať priateľstvá a vzťahy. Chceli by získavať prax, poznatky pre reálny život, zvýšiť finančné povedomie, chceli by, aby dospelí chápali, čo naozaj pre život potrebujú.

Komenského inštitút sa dlhodobo snaží o zlepšovanie vzdelávania na Slovensku, podporu učiteľov a posun slovenského systému vzdelávania vpred. Cena učiteľ roka je spôsob ako oceniť výnimočných pedagógov, ktorí učia inovatívne.

Jednou z ďalších aktivít v procese zlepšovania vzdelávania je aj vydanie knihy Škola podľa našich predstáv: Učiť sa, ako sa to páči nám, napísanej žiačkami berlínskej inovatívnej školy vo veku 13, 14 a 15 rokov, ktoré prispeli svojím zainteresovaným pohľadom do debaty vedenej dospelými. Knihu je možné si zakúpiť v kníhkupectvách alebo online.

Zdroje: www.komenskehoinstitut.sk

Ďalšie články k téme

Pandémia zhoršuje duševné zdravie mladých

Pandémia zhoršuje duševné zdravie mladých

Počas pandémie trávili mladí ľudia až príliš veľa času izolovane, chýbal im sociálny kontakt so  spolužiakmi a kamarátmi, pribudli úzkostné stavy, pocit strachu z finančnej situácie rodiny a všetko to v mnohých prípadoch viedlo k zhoršeniu duševného zdravia u mladých ľudí, kým dospelí ich považovali za lenivých. Vyplýva to z prieskumu uskutočneného expertmi a sociológmi z praxe pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska s …

číst více
Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Menej memorovania encyklopedického učiva, väčší dôraz na kritické myslenie, vyučovanie prírodných vied prostredníctvom bádania a experimentov, rozvoj komunikačných zručností a posilnenie finančnej gramotnosti. To všetko má byť podľa rezortu školstva implementované do slovenského vzdelávania vďaka trom reformným zákonom schváleným v minulom roku. Ide konkrétne o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a novely zákona …

číst více
Posun v pomoci rómskym deťom v školách?

Posun v pomoci rómskym deťom v školách?

Slovensko má, nie len v oblasti vzdelávania, dlhodobo problém plnohodnotne začleniť početnú marginalizovanú rómsku komunitu do procesov fungovania krajiny. Každé dieťa by malo mať rovnaké šance na úspech, ktoré sa začínajú okrem rodiny najmä v škole a vedú k celkovému úspechu v živote, čo však, nanešťastie, neplatí pre všetky deti rovnako. Vzdelanie je pre mladých zo znevýhodneného prostredia kľúčové, aby …

číst více