Slovenské školy nepodporujú tvorivosť, sebavedomie a samostatnosť žiakov

4. 12. 2021 | Aktuality

Dotazníkový prieskumVyplýva to z tvrdení respondentov v prieskume pod záštitou Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Inštitút sa dlhodobo snaží reflektovať potreby žiakov a zmeniť vzdelávanie na Slovensku k lepšiemu.

Dotazníkový prieskum, do ktorého sa odoslaním zapojili žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v celkovom počte 1310 respondentov, sa snažil zistiť predstavy o ideálnej škole u opýtaných. Výskum chcel preskúmať, ako sú mladí ľudia spokojní vo svojich školách a čo by bolo podľa ich názoru dobré zmeniť.

Z prieskumu vyplynulo zistenie, že až štvrtina žiakov má pocit, že ich učitelia neberú vážne. Väčšia časť respondentov – 58% uviedla, že na vyučovaní sa im nedostáva priestor na rozvoj tvorivosti, talentov a spolupráce so spolužiakmi. Rovnako uviedla nadpolovičná väčšina opýtaných – 51%, že ich škola neučí k rozhodnosti a nadobúdaniu sebakontroly.
Zmienené výsledky prieskumu prispievajú k podloženiu záverov viacerých komplexnejších výskumov v súvisiacej oblasti. PISA testovanie ukazuje, že mladí ľudia nemajú vysoké sebavedomie, každý druhý si myslí, že má problém sa adekvátne adaptovať na zmeny, pracovať v stresových situáciách či pod tlakom. V otázke akcieschopnosti sa slovenskí tínedžeri umiestnili na poslednom mieste spomedzi 63 skúmaných krajín.

Problém s tvorivosťou a samostatnosťou môže tkvieť v slovenskom skostnatenom systéme memorovania učiva, namiesto rozvíjania potrebných zručností v dnešnom svete. Študenti sa učia, len preto, aby získali dobré známky, čo sa podľa dávnejšieho prieskumu Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz nezmenilo ani počas pandémie. Väčšina učiteľov nedokázala žiakov motivovať iným spôsobom ako známkami. Podľa zistení prieskumu sa len 6,8% žiakov II. stupňa teší z poznávania, zvyšok je motivovaný strachom z neúspechu a vidinou zisku čo najlepšieho hodnotenia. Mladým tak chýba sebavedomie, neveria si a častokrát ani len nepoznajú, čo všetko dokážu a aké sú ich schopnosti, ktoré nie sú programovo rozvíjané.

Samotní respondenti prieskumu by privítali zmenu. Chceli by priestor na vyjadrenie svojich názorov, bez toho, aby boli zhadzovaní, priali by si vedenie ku kritickému mysleniu, k argumentácii, a to namiesto memorovania a skúšania učiva. Priali by si priestor na rozvoj skupinových prác, cez ktoré môžu budovať priateľstvá a vzťahy. Chceli by získavať prax, poznatky pre reálny život, zvýšiť finančné povedomie, chceli by, aby dospelí chápali, čo naozaj pre život potrebujú.

Komenského inštitút sa dlhodobo snaží o zlepšovanie vzdelávania na Slovensku, podporu učiteľov a posun slovenského systému vzdelávania vpred. Cena učiteľ roka je spôsob ako oceniť výnimočných pedagógov, ktorí učia inovatívne.

Jednou z ďalších aktivít v procese zlepšovania vzdelávania je aj vydanie knihy Škola podľa našich predstáv: Učiť sa, ako sa to páči nám, napísanej žiačkami berlínskej inovatívnej školy vo veku 13, 14 a 15 rokov, ktoré prispeli svojím zainteresovaným pohľadom do debaty vedenej dospelými. Knihu je možné si zakúpiť v kníhkupectvách alebo online.

Zdroje: www.komenskehoinstitut.sk

Ďalšie články k téme