SŠ vs. VŠ: Aké zmeny vás čakajú?

29. 8. 2019 | Rady maturantom

Prechod zo základnej školy na strednú nie je taký šok, ako keď idete zo strednej na vysokú. Pri tomto posune vo vzdelávacích stupňoch vás čaká oveľa viac zmien. No nemusíte sa báť, na všetko si rýchlo zvyknete a o pár týždňov budú pre vás úplne prirodzené. Tak v čom spočívajú tie najväčšie rozdiely?

SŠ vs. VŠPoďme zaradom. Na začiatku septembra ráno vstanete a idete do školy… Nie, toto vás na výške nečaká. Tam akademický rok začína v polovici septembra, na niektorých školách dokonca až v októbri. Takže máte dlhšie letné prázdniny. Aj tie zimné, aj keď tam to záleží od toho, ako rýchlo si urobíte všetky skúšky. Letný semester potom končí v polovici mája a ak si opäť rýchlo spravíte skúšky, môžete prázdninovať už od júna (áno, už sa nehovorí polrok, ale semester).

A vlastne vôbec nemusíte vstávať skoro. Na VŠ už nemáte rozvrh od rána do poobedia a každý deň 5 až 8 vyučovacích hodín. Rozvrh môže pokojne začínať až poobede a končiť večer, môžete mať za deň len jednu prednášku alebo úplne voľný deň, ale aj celý deň nabitý prednáškami a cvičeniami. Navyše si rozvrh tvoríte viac-menej sami.

Vyučovacím hodinám sa teda už nehovorí „hodiny“, ale prednášky a cvičenia. Na prednáškach, ktoré sú na mnohých školách nepovinné, len sedíte a počúvate výklad prednášajúceho. Na seminároch či cvičeniach sa už od vás vyžaduje aktivita. Tie bývajú v menších skupinách, praktickejšie a toleruje sa tam len určitý počet absencií. Dĺžka prednášok aj seminárov už nie je 45 minút ako na SŠ, ale väčšinou 90 minút a neohraničuje ich žiadne zvonenie na chodbe. A vyučujúcich neoslovujete všetkých profesor, ale podľa ich najvyššieho dosiahnutého akademického titulu. Medzi prednáškami už nebudete mať na oddych len 5 minút. Prestávky trvajú 10 alebo 15 minút a sú všetky rovnako dlhé. Len tá obedná býva niekde o 15 minút dlhšia.

Výstupom z hodín môžu byť aj testy, no pripravte sa na to, že budete písať množstvo seminárnych prác a esejí. No nebudú to len také slohy či referáty ako na strednej. Na vysokej škole ide o odborné práce, v ktorých musíte používať odborný jazyk a svoje tvrdenia podložiť argumentmi, pri ktorých musí byť vždy uvedený zdroj, odkiaľ ich máte. Čiže sa naučíte používať veľa odbornej literatúry a návšteva knižnice už nebude raritnou udalosťou. Práce vám potom neohodnotia známkami od 1 po 5, ale „písmenkami“ (A, B, C, D, E, Fx). Takto sa hodnotia nielen práce, ale aj záverečné testy či ústne skúšky. Tu už nefunguje priebežné hodnotenie. Je bežnou praxou, že jedinú známku z predmetu dostanete až tú záverečnú, ktorá je hodnotením celého predmetu.

A ďalšia zmena. Nebudete mať všetky hodiny v jednej triede. Na každý predmet sa budete presúvať do inej miestnosti, posluchárne, auly, laboratória… Pokojne sa môže stať, že sa budete musieť presunúť aj do inej budovy.

Rozdielov tam naozaj nie je málo a toto sú len tie najzásadnejšie. Rozhodne sa však máte na čo tešiť a nie nadarmo sa hovorí, že vysoká škola je najkrajším obdobím života.

Ďalšie články k téme

Online hodiny pre maturantov

Online hodiny pre maturantov

Mimoparlamentná strana SPOLU sa rozhodla sprostredkovať online hodiny a prednášky ako formu prípravy na maturitu a prijímacie skúšky pre maturantov, ktorí v momentálnom období netrpia len obmedzeným sociálnym kontaktom, no aj obmedzenou možnosťou na plnohodnotnú prípravu sa na skúšky. Obdobie korona krízy je určite zložitým časom pre všetkých študentov. Niektorí situáciu spôsobenú pandémiou znášajú lepšie, iní horšie, všetkým …

číst více
Zmaturuj z Literatúry

Zmaturuj z Literatúry

Zmaturuj s Lukášom Pelčom je ďalšou z ukážok, kedy preberajú jednotlivci iniciatívu, aby dopomohli študentom v príprave na maturitnú skúšku. V predošlom článku Online hodiny pre maturantov sme poukázali na impulz mimoparlamentnej strany Spolu, ktorá sa snaží priniesť efektívnu a inovatívnu formu prípravy na maturitu. Kovid pandémia nie je určite jednoduchým obdobím pre žiadneho maturanta. A práve preto treba priniesť do …

číst více