Stážuj v Kancelárii NR SR

20. 4. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

Stážuj v Kancelárii NR SRAk ťa láka prostredie Národnej Rady Slovenskej Republiky, len si čakal na správnu príležitosť ako sa tam dostať, neváhaj, dvere sa otvárajú vďaka stáži, ktorá sa uskutoční už po 25krát.

Náplň a program stáže závisí konkrétne od pracoviska, na ktorom už stáž prebehne. Zvyčajne sú to pracoviská kancelárie v oblasti sekretariátu parlamentných výborov, odboru zahraničných vzťahov a protokolu, v parlamentných inštitútoch, odbore komunikácie s médiami a verejnosťou, na odbore pre európske záležitosti a podobne. Vo všeobecnosti, bez ohľadu na ktorom pracovisku stážista/ka potencionálne uskutoční stáž, bude pravdepodobne vykonávať činnosti zahŕňajúce vyhľadávanie, triedenie, analyzovanie a vyhodnocovanie údajov a informácií potrebných pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR. Taktiež môže stážista/ka pripravovať podklady pre legislatívne návrhy. Môže ísť aj o preklad materiálov z cudzích jazykov (najmä angličtina, nemčina a francúzština) vyžiadané od zahraničných partnerov. Stážista/ka môže vypomáhať pri akciách organizovaných Kanceláriou NR SR a rôzne ďalšie.

K tomu sú pre účastníkov stáže usporiadané aj rôzne doplnkové aktivity. Jedná sa napríklad o diskusie s poslancami NR SR o aktuálnom dianí vo svete, prednášky a diskusie na témy spojené s fungovaním NR SR a Kancelárie NR SR, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu. Stážisti si budú môcť vyskúšať simulované zasadnutie výboru NR SR a medzi doplnkovými aktivitami by sa mal objaviť aj športový turnaj.

Prihlášky je možné podávať do 15. mája 2022. Stáž bude trvať sedem mesiacov so začiatkom od 1. októbra 2022 do 31.mája 2023. Časové vyťaženie predstavuje 15 hodín týždenne podľa harmonogramu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sa stáž uskutoční. Po vydarenom skončení obdrží účastník certifikát o úspešnom absolvovaní stáže.

O stáž sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti minimálne v 2. ročníku vysokoškolského štúdia I. stupňa a vyššie. Potrebná je veľmi dobrá a aktívna znalosťou anglického alebo francúzskeho jazyka a znalosť iných cudzích jazykov je prospešnou pridanou hodnotou. Záujemcovia o stáž by mali mať všeobecný prehlaď, a mali by sa zaujímať o aktuálne politické dianie vo svete i doma. Podmienkou sú aj dobré študijné výsledky.

Prihláška na stáž má obsahovať životopis (ideálne vo formáte Europass) s fotkou a motivačným listom odôvodňujúcim záujem o stáž. Poslednou vyžadovanou časťou pri podávaní prihlášky je odporúčanie od niektorého z vyučujúcich profesorov na univerzite, kde uchádzač/ka študuje.

Vybraní uchádzači obdržia písomné pozvanie na pohovor. Ten sa uskutoční orientačne v období od 6. do 8. júna 2022. Poskytované úvodné školenie pred zahájením samotnej stáže pre prijatých uchádzačov prebehne predbežne v druhej polovici septembra 2022.

Zdroje: www.praxuj.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme