Stážuj v Kancelárii NR SR

24. 4. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

Stáž v Kancelárii NR SR Kancelária Národnej rady Slovenskej Republiky každoročne umožňuje študentom vysokých škôl absolvovať stáž a získať jedinečnú životnú skúsenosť.

Ide už o XXVI. ročník možnosti zúčastniť sa stáže v Kancelárii NR SR. Cieľom stáže je pre umožniť vysokoškolským študentom získať nové odborné zručnosti, a tak spojiť teoretické vedomosti zo školy s praktickým využitím v praxi. Stážisti majú možnosť podieľať sa na príprave schôdzí a výborov. Program je jedinečnou príležitosťou a pre účastníkov predstavuje významný prínos do ich profesijného života a príležitosť pridať do svojho životopisu hodnotnú pracovnú skúsenosť.

Účastníkom stáže je umožnené zistiť, ako funguje Kancelária NR SR, oboznámi sa so základnými činnosťami na rôznych úsekoch agendy Kancelárie NR SR, kam patria napríklad sekretariáty parlamentných výborov, odbor zahraničných vzťahov a protokolu, odbor Parlamentných inštitút a mnohé ďalšie.

Povinnosti a úlohy stážistov sa odvíjajú od ich pôsobiska a charakteristiky agendy jednotlivých pracovísk. Náplňou programu je najmä vyhľadávanie, triedenie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácii. Stážisti a stážistky pripravujú podklady pre fungovanie výborov a poslancov NR SR, pre legislatívne návrhy či vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou.

Stáž sa uskutoční v termíne od 2. októbra 2023 do 31. mája 2024. Úspešní účastníci a účastníčky programu dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní stáže.

Do programu sa môžu zapojiť vysokoškoláci, ak v období podania prihlášky študujú aspoň 2. ročník 1.stupňa vysokej školy s dobrými študijnými výsledkami. Záujemcovia by mali mať aktívnu znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka a mali by sa zaujímať o politické dianie na Slovensku a v zahraničí.

Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa na stáž do 5. mája 2023.

Zdroje: www.nrsr.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Mzdová nerovnosť pohlaví – ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži

Mzdová nerovnosť pohlaví – ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži

Ženy zarábajú vo väčšine prípadov v porovnaní s mužskými kolegami za rovnako odvedenú prácu v priemere menej. Na Slovensku je rozdiel medzi mzdami žien a mužov až štvrtinový. Kým muži zarábajú 1896 eur, ich ženské kolegyne zarábajú na Slovensku o 25% menej, v priemere 1407 eur. Vplýva to z dát portálu Profesia.sk a analýzy portálu Platy.sk Keď sa však priemerné celkové platy …

Prečo majú ženy vyššie šance získať vysokoškolský titul?

Prečo majú ženy vyššie šance získať vysokoškolský titul?

Rozloženie žien a mužov sa v rôznych oblastiach spoločnosti líši. Výnimkou nie sú ani vysoké školy. Na vysokých školách dominujú práve ženy a tie majú vyššie šance získať diplom. Podľa prieskumov z každých desiatich absolventov, ktorí v roku 2023 dokončia vysokú školu, bude až šesť žien. Jedná sa o dlhodobý trend ako na Slovensku, tak v krajinách na západ od nás, kde …

Nízke platy učiteľov sú dôvodom, prečo ich je nedostatok

Nízke platy učiteľov sú dôvodom, prečo ich je nedostatok

Učitelia zarábajú v priemere o 576 € menej ako iné profesie s rovnakým stupňom vzdelania. S alarmujúcimi dátami prišla spoločnosť Profesia.sk, ktorá porovnávala priemerný plat učiteľov na základných a stredných školách a priemerný plat pracovníkov s rovnakým vzdelaním, teda vzdelaním 2. stupňa. Priemerný plat učiteľa v hrubom je v súčasnosti 1 206 € a pracovníkov …