Stážuj v Kancelárii NR SR

24. 4. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

Stáž v Kancelárii NR SR Kancelária Národnej rady Slovenskej Republiky každoročne umožňuje študentom vysokých škôl absolvovať stáž a získať jedinečnú životnú skúsenosť.

Ide už o XXVI. ročník možnosti zúčastniť sa stáže v Kancelárii NR SR. Cieľom stáže je pre umožniť vysokoškolským študentom získať nové odborné zručnosti, a tak spojiť teoretické vedomosti zo školy s praktickým využitím v praxi. Stážisti majú možnosť podieľať sa na príprave schôdzí a výborov. Program je jedinečnou príležitosťou a pre účastníkov predstavuje významný prínos do ich profesijného života a príležitosť pridať do svojho životopisu hodnotnú pracovnú skúsenosť.

Účastníkom stáže je umožnené zistiť, ako funguje Kancelária NR SR, oboznámi sa so základnými činnosťami na rôznych úsekoch agendy Kancelárie NR SR, kam patria napríklad sekretariáty parlamentných výborov, odbor zahraničných vzťahov a protokolu, odbor Parlamentných inštitút a mnohé ďalšie.

Povinnosti a úlohy stážistov sa odvíjajú od ich pôsobiska a charakteristiky agendy jednotlivých pracovísk. Náplňou programu je najmä vyhľadávanie, triedenie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácii. Stážisti a stážistky pripravujú podklady pre fungovanie výborov a poslancov NR SR, pre legislatívne návrhy či vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou.

Stáž sa uskutoční v termíne od 2. októbra 2023 do 31. mája 2024. Úspešní účastníci a účastníčky programu dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní stáže.

Do programu sa môžu zapojiť vysokoškoláci, ak v období podania prihlášky študujú aspoň 2. ročník 1.stupňa vysokej školy s dobrými študijnými výsledkami. Záujemcovia by mali mať aktívnu znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka a mali by sa zaujímať o politické dianie na Slovensku a v zahraničí.

Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa na stáž do 5. mája 2023.

Zdroje: www.nrsr.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz