Študuj v Čechách po anglicky

30. 11. 2015 | Štúdium v zahraničí

Chceš ísť študovať do Česka, no nechceš sa učiť v češtine? Aj keď je náš jazyk so susedným českým veľmi podobný, predsa len môžu mať niektorí s ním problém. Ľahšie je pre nich učiť sa v angličtine. A tí majú šťastie – v Českej republike je na výber množstvo odborov vyučovaných v anglickom jazyku.

Študovať v angličtine môže vyhovovať najmä tým, ktorí absolvovali bilingválne gymnázium. Výhodou môže byť aj pre tých, ktorí s určitosťou vedia, že sa chcú zamestnať v zahraničí – „zžijú“ sa s anglickou terminológiou z vybraného odboru už počas vysokej školy. Kompletný zoznam odborov vyučovaných v anglickom jazyku môžete nájsť na stránkach českého ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. Pozorne si však prečítajte podmienky štúdia daného odboru, pretože s niektorými sa spájajú poplatky za každý dokončený semester.

Prehľad niektorých českých vysokých škôl a odborov v angličtine, ktoré ponúkajú:

Univerzita Karlova v Prahe

Takmer dve stovky bakalársky odborov na 17 fakultách. V angličtine sa vyučujú napríklad:

Matematicko-fyzikální fakulta – Bioinformatics, General Computer Science, Programming and Software Systems, Software and Data Engineering, Applied Physics, General Physics, Physics Directed Towards Education (aj kombinované štúdium)

Pedagogická fakulta – Early Music Performance Practice, English Language Oriented at Education, Choir Conducting Oriented at Education, Music Oriented at Education, Musical Instrument Oriented at Education, Russian Language Oriented at Education

Fakulta sociálních věd – Economics and Finance

Fakulta tělesné výchovy a sportu – Physical Education and Sport (aj kombinované štúdium), Physiotherapy

Fakulta humanitních studií – Liberal Arts and Humanities (aj kombinované štúdium)

Přírodovědecká fakulta – Biochemistry, Bioinformatics, Biology, Ecological and Evolutionary Biology, Demography and Economics, Demography and Social Geography, Demography and Sociology, Environmental Protection, Geology, Geotechnology, Management of Natural Resources, Environmental Chemistry, Chemistry, Chemistry Oriented at Education, Medicinal Chemistry, Molecular Biology and Biochemistry of Organisms

Evangelická teologická fakulta – Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice (len kombinované štúdium)

Masarykova univerzita v Brne

Lékařská fakulta – Physiotherapy, General Medicine (magisterský odbor, MUDr.), Dentistry (magisterský odbor, MDDr.)

Filozofická fakulta – English Language and Literature

Přírodovědecká fakulta – Geology (aj kombinovane), Applied and Environmental Geology (aj kombinovane)

Pedagogická fakulta – Special Education (aj kombinovane), Teacher Training in Foreign Languages – English Language (aj kombinovane), Special Education – Inclusion Study (aj kombinovane), Lower Secondary School Teacher Training in Special Education (aj kombinovane), Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature (aj kombinovane)

Ekonomicko-správní fakulta – Economics, Economic Policy, Public Economics and Administration, Regional Development and Tourism, Business Management (aj kombinovane), Economic Information Systems, Finance, Finance and Law

Česká zemědělská univerzita

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – Agriculture and Food nebo Sustainable Use of Natural Resources

Provozně ekonomická fakulta – Economics and Management, Business Administration a Informatics

Technická fakulta – Technology and Environmental Engineering

Fakulta tropického zemědělství – len magisterské odbory Animal and Food Science in Tropics and Subtropics, International Development and Agricultural Economics, Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics

Fakulta životního prostředí – magisterské odbory Environmental Modeling, Land and Water Management, Landscape Planning a Environmental Geosciences

Fakulta lesnická a dřevařská – Game Management a Forestry, na to môžete v ďalšom stupni štúdia nadviazať Forestry, Water and Landscape management či Tropical Forestry and Agroforestry Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu – National Defence Economics (Logistics), Military Management

Fakulta vojenských technologií – Communication and Information Systems a Weapons and Ammunition

České vysoké učení technické

Ponúka mnoho odborov, ktoré sa dajú študovať aj v kombinovanej forme, napríklad Building Structures (len prezenčne), Computer Aided Design, Environmental Engineering, Information and Automation Technology, Power Engineering and Process Technology, Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering, Applied electronics, Communication Technology, Multimedia Technology, Network and Information Technology, Robotics, Senzors and Instrumentation, Systems and Control, Applied Electronics Engineering, Electrical Engineering and Management, Hardware Systems, Computer Science, Software Systems, Intelligent Transport Systems (len prezenčne), Biomedical Technician, Information Systems and Mnagement (len prezenčne), Computer Engineering (len prezenčne), Computer Science (len prezenčne), Information technologies (len prezenčne), Software Enineering (len prezenčne)

Ďalšie články k téme