Súťaž o stáž v OSN – New York, Ženeva, Viedeň

12. 3. 2014 | Aktuality

Ak si študentom vysokej školy, zaujímaš sa o medzinárodné vzťahy a diplomatické misie, je tu príležitosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce.

Súťaž vyhlásila Nadácia Pontis, ktorá podporuje študentov i verejnosť v zvyšovaní povedomia o globálnych a rozvojových témach a svojou činnosťou sa orientuje na globálne vzdelávanie. Prostredníctvom prinášania kvalitných informácií z tejto oblasti poskytuje „priestor na zmenu postojov jednotlivcov a uvedomenia si svojho poslania v spoločnosti a vo svete“, píše sa na stránkach nadácie.

Témou prihlásených esejí je rozvojová spolupráca a esej by mala mať od 1200 do 1500 slov. Esej by mala byť originálna a vybranej téme by sa mala venovať hĺbkovo. Témy a podmienky súťaže nájdete tu.

Víťaz súťaže pocestuje na mesačnú stáž do OSN v New Yorku, druhá a tretia najlepšia esej bude odmenená stážou v Ženeve a vo Viedni. Stáže sú výborným zdrojom praktických skúseností a cenenou súčasťou životopisu.

Zapojiť sa môže každý študent na dennom i externom štúdiu 2013/2014 v bakalárskom, magisterskom a inžinierskom stupni štúdia a ovládajú anglický jazyk slovom a písmom. POZOR: Deadline 30.4.2014!

Zdroj a ďalšie informácie:

http://www.nadaciapontis.sk/…ew-yorku/839

http://www.nadaciapontis.sk/…-vzdelavanie

Zdroj fotografie: www.sxc.hu

Ďalšie články k téme