V pondelok dôjde na vysokých školách k prerušeniu vyučovania

19. 2. 2022 | Aktuality

protest VŠRada vysokých škôl SR (RVŠ) vyzvala akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby dňa 21.febrúara 2022 prerušili vyučovanie ako znak rázneho nesúhlasu s prijatím novely zákona o vysokých školách. A počas rokovania Národnej rady SR o novele tohto zákona prehodnotili pokračovanie protestu. Doteraz avizovalo už viacero vysokých škôl prerušenie vyučovania ako znak podpory iniciatívy RVŠ. V niektorých prípadoch bolo dokonca na tento deň študentom udelené rektorské voľno.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dlhodobo deklaruje snahu o skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania, zvýšenie atraktívnosti, dosiahnutie otvorenosti a konkurencieschopnosti, ku ktorým má dôjsť za pomoci vypracovanej novely zákona vysokého školstva. Tá však v spoločnosti vyvoláva kontroverzné emócie. I keď reformu ako takú vníma RVŠ pozitívne, nesúhlasí so schválením novely zákona v predloženej forme. Na základe takéhoto znenia môže dôjsť k zrušeniu demokratických princípov fungovania vysokých škôl na Slovensku ustanovených po novembri 1989. Práve demokratické princípy uchránili vysoké školstvo pred nepriamym politickým vplyvom a vplyvom lobistických skupín, ktoré sa snažia o presadenie vlastných záujmov namiesto tých verejných. RVŠ zásadne nesúhlasí s potlačením akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt.

Predkladaná forma novely zákona podľa RVŠ okrem iného neriešili ani niektoré vážne problémy sužujúce slovenské vysokoškolské vzdelávanie, kam sa radí odliv mozgov, finančné poddimenzovanie vysokého sektora či nevhodné podmienky na činnosť univerzít.

Novela zákona o vysokých školách je diskutovanou témou a na našom webe sme jej venovali príspevky: Reforma vysokého školstva či Zodpovedný protest za slobodné univerzity, kde je možné sa o problematike dozvedieť viac.

Ktoré vysoké školy protestne prerušia vyučovanie ako vyjadrenie nesúhlasu s terajším znením novely zákona? Doteraz avizovalo participáciu veľké množstvo slovenských univerzít. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita v Bratislave či Trnavská univerzita v Trnave udeľujú dňa 21.febrúra, na základe rozhodnutia jednotlivých rektorov, svojim študentom rektorské voľno. K stanovisku RVŠ sa súhlasne pripája aj Akademický senát Prešovskej univerzity v Prešove, ale i Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave. Symbolicky sa k protestu pripájajú aj jednotlivé fakulty niektorých univerzít, ako napríklad  Pedagogická a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lesnícka a Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Fakulta múzických umení Akadémie umení a mnoho ďalších.

Zdroje: www.radavs.sk

Ďalšie články k téme

Aké zmeny prinesie schválená novela vysokoškolského zákona?

Aké zmeny prinesie schválená novela vysokoškolského zákona?

Prijímanie novely zákona o vysokých školách prešlo strastiplnou cestou, no po dlhej diskusii došlo konečne k jej odobreniu. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) privítala schválenie novely a považuje ju za najviac proštudentskú úpravu legislatívy za posledných 20 rokov, ktorej zmeny pocíti každý jeden študent. Hlavným cieľom prijatej novely má byť skvalitnenie a modernizácia vysokoškolského systému a motivácia pre študentov …

číst více
Prezidentka vymenovala nové profesorky a profesorov

Prezidentka vymenovala nové profesorky a profesorov

Slovenská akademická pôda je bohatšia o 27 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Vymenovala ich prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová. Táto príležitosť je vždy významným dňom v kariére jednotlivých akademikov, ale aj v slovenského školstva. Ako sama prezidentka poznamenala, titul profesor(ka) nemá byť zavŕšením akademickej kariéry, ale nový významnejší začiatok. Práve vďaka kvalitným a kvalifikovaným vyučujúcim …

číst více
Na základných školách sa častejšie objavuje násilie, na stredných alkohol

Na základných školách sa častejšie objavuje násilie, na stredných alkohol

Fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie, kyberšikanovanie, násilie medzi žiakmi, vandalizmus a sebapoškodzovanie sú najčastejšími negatívnymi sociálno-patologickými prejavmi správania študentov na základných a stredných školách. Vyplynulo to z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 35,5%, teda 1112 škôl na Slovensku uskutočneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2021. Prieskum bol obrazom stavu negatívnych javov škôl z roku 2019/2022. Viac než …

číst více