Výber vysokej školy

5. 1. 2014 | Rady maturantom

Je to ako seriál na pokračovanie. V prvom diele sme po dlhých útrapách zistili, aký odbor nás zaujíma a konečne sme si zhlboka vydýchli, pretože sme urobili kus práce. Vzápätí je tu však nová séria otázok: na akej škole sa rozhodneme študovať a podľa akých kritérií?

Väčšina kritérií je závislých na Vašich osobných preferenciách: je dobré uvažovať, ktoré z nich sú pre Vás dôležité a ktoré ešte dôležitejšie: je to prestíž univerzity? Chcete chodiť na súkromnú školu? Mali by na nej učiť dôležité osobnosti? Mala by byť neplatená? Blízko Vášho bydliska? Poďme sa pozrieť bližšie aspoň na niektoré z možností, ktoré je dobré pri výbere vysokej školy zvážiť.

Kvalita, prestíž a možnosti, ktoré nám škola môže sprostredkovať

Pre mnohých uchádzačov je dôležité meno, ktoré škola má. Najlepšie to o nej zistíte, keď sa budete pýtať priamo študentov alebo absolventov, ako hodnotia kvalitu vyučovania a ďalších aspektov života pri štúdiu. Správu o úrovni vysokého školstva každoročne prináša Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), nájdete v nej porovnanie univerzít a ich fakúlt v rôznych oblastiach vzdelávania. Prečítať si ju môžete tu.

Možno je pre Vás dôležité vedieť aj to, aké možnosti ponúka škola na ****zahraničné výjazdy, výmenné pobyty, pracovné stáže či aké štipendiá je možné získať na podporu vzdelávania. O kvalite Vám povie mnoho aj technologické vybavenie školy, prístup k informačným databázam, alebo prepracovanosť informačného systému.

Zahrnúť pri premýšľaní o budúcej škole možno zahrnúť i jej všeobecné smerovanie a orientáciu: orientuje výuku viac na výskum alebo pedagogickú činnosť? Aké oblasti sú najpreferovanejšie v rámci konkrétnych odborov? Aká prax Vás čaká počas štúdia vo Vašom odbore, ktorú Vám zaistí Vaša fakulta? Vysoká škola by mala premosťovať akademický svet so svetom praxe a sprostredkovať študentom možnosti a kontakty s praktikujúcimi odborníkmi.

Reálne šance na prijatie

Vysoké školy každoročne zverejňujú, koľko uchádzačov môžu prijať a aké výsledky sa od prijatých očakávajú. Aj to Vám môže pomôcť zistiť, či sa chcete o tú-ktorú školu uchádzať. V prípade, že si vyberáte náročnú univerzitu s nízkym počtom prijatých, je dobré mať ešte jednu alternatívu, tzv. poistku, na ktorú nie sú také vysoké nároky na prijatie. V prípade, že sa nedostanete na svoju preferovanú, môžete nastúpiť dočasne tam (pozor však potom na poplatky spojené s predĺžením štandardnej doby štúdia).

Praktické ukazatele

Lokalita Vašej vysokej školy je nezanedbateľným prvkom v rozhodovaní, kam sa hlásiť na vysokú. Dochádzanie zaberie nejaký čas a taktiež sa odrazí vo Vašom rozpočte. Ak ste však rozhodnutí vycestovať za kvalitnou výukou vysnívaného odboru do iného mesta, je dobré zvážiť ďalšie hľadiská.

Ak sa rozhodnete študovať v inom meste, premyslite si, kde zložíte hlavu. Ubytovanie je totiž ďalším dôležitým parametrom pri výbere: aké sú v danom mieste možnosti? Internát, ubytovňa, podnájom, prenájom? Vplyv bývania na štúdium je zrejmý: zaistí Vašu celkovú pohodu pri štúdiu (zdieľanie bytu alebo izby s ďalšími študentmi, vzdialenosť od školy, dochádzanie MHD etc.). Spolubývanie je výhodné kvôli výške nájomného, avšak nie vždy je zárukou, že budete mať pre seba pokoj na učenie.

Finančná stránka: dopredu si zistite, či nebudete za štúdium platiť (napr. pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia, pri štúdiu v cudzom jazyku, na súkromnej škole či pri prekročení veku 26 rokov), koľko Vás bude stáť nájomné, doprava do miesta štúdia, strava a podobne. Premyslite, či budete musieť popri štúdiu pracovať a či Vám to náročnosť štúdia dovolí. Uvažujte dopredu, či je škola súkromná alebo verejná a či bude na Vás klásť požiadavky na poplatky.

Ak výrazne prevyšuje vypočítaná suma Vaše možnosti, zvážte ešte výber inej školy alebo možnosť študentskej pôžičky. Univerzity tiež často poskytujú svojim študentom rôzne štipendiá, ktoré Vám môžu pomôcť v podobných situáciách (napr. štipendium na podporu ubytovania). Ak Vás zaujímajú priemerné mzdy absolventov konkrétnych odborov, pozrite sa na tento článok.

Ako sa k informáciám dostať?

Dnes je samozrejme najčastejším spôsobom prezentácie škôl internet, mnoho z nich už poskytuje informácie prehľadne a kompletne, i štúdium prebieha často prostredníctvom online prostredia (informačný systém, diskusie alebo facebookové skupiny študentov jednotlivých škôl). Zároveň ale nepočítajte s tým, že úplne „všetko je na webe“. Ak chcete zistiť o škole viac, pýtajte sa študentov danej vysokej školy, navštívte Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú najčastejšie pred prijímacími pohovormi a nebojte sa osloviť aj študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Zdroj fotografie: www.sxc.hu

Ďalšie články k téme