Z čoho majú deti na Slovensku najväčší strach?

13. 1. 2023 | Aktuality

Z čoho majú deti na Slovensku najväčší strachOdlúčenie od rodičov, strach o bývanie, obava z hladu či smrť. Aj toho sa obávajú deti na Slovensku. Odpovede priniesol reprezentatívny prieskum s názvom „Názory detí 7.ročníkov“. Jeho výsledky prezentoval detský komisár Jozef Mikloško, ktorý si pri nástupe do funkcie dal za jednu z úloh vyhotoviť medzi deťmi prieskum o tom, čo ich trápi, čoho sa boja či aké majú vzťahy.

Išlo o výskum komisára detí, ktorý skúmal názory 1 296 slovenských detí vo veku 12-13 rokov z celého Slovenska. Komisár si túto kategóriu vybral, pretože ide stále o deti, ešte nie sú v puberte, no na mnoho vecí majú už vyhradené názory.

Ako vyplynulo, až 34% detí z prieskumu sa bojí smrti. Podľa komisára Mikloška je to zapríčinené aj skutočnosťou, že sa s deťmi málo hovorí o zložitých životných situáciách ako je vojna či pandémia. Deti vnímajú, čo sa deje okolo nich doma aj vo svete, a ak nedostanú adekvátne vysvetlenie, vyvoláva to v nich obavy.

Viac ako tretina detí sa bojí, že sa ich rodičia rozvedú, a že bude mať rodina finančné problémy. Takmer štvrtina má obavy z neúspechu v škole.

Významnú úlohu zohráva pre deti v tomto veku rodinné prostredie. Z prieskumu vzišlo, že až 77,5% detí žije v úplnej rodine s vlastným otcom a matkou. Každé siedme dieťa má súrodenca, s ktorým nežije pod jednou strechou. Vzťahy v rodine sú pre dieťa veľmi dôležité a stávajú sa ochranným faktorom pred duševnými problémami a ich bezpečným prostredím. Zároveň vzťahy v rodine na deti vplývajú najsilnejšie. Najbezpečnejšie sa cítia deti žijúce s oboma rodičmi. Podľa prieskumu sa s mamou cíti bezpečne 96% detí a s otcom 91%. So starými rodičmi sa bezpečne cíti 90% detí, s inými príbuznými 81% a so súrodencami 75% detí. Až pre 97% opýtaných je najdôležitejšou osobou v živote mama. Za mamou sa umiestnili v dôležitosti starí rodičia a na treťom mieste otec. Deti by o veciach, ktoré ich trápia povedali v 81% prípadov mame a v 67% prípadov otcovi. Mimo rodinné prostredie sú pre deti veľmi dôležití kamaráti a na treťom mieste skončili domáci zvierací miláčikovia.

Deti sa taktiež boja o vzťahy svojich rodičov, boja sa ich rozchodu či rozvodu. 42% z opýtaných sa bojí, že sa odlúčia od jedného z rodičov a že nebudú mať kde bývať. Konflikty medzi rodičmi môžu deti viesť k frustrácii, agresivite či smútku, čo môže viesť až k úzkosti, depresii či dokonca k zdravotným problémom.

Čo deti najviac ohrozuje?

Deti odpovedali aj na to, čo cítia, že ich všeobecne, nie len ich osobne, najviac ohrozuje. Až 94% detí označilo za najväčšiu hrozbu hlad. Komisára pre deti táto odpoveď prekvapila, pretože ani z ďaleka nie je toľko detí na Slovensku ohrozených chudobou a hladom. Súvisieť by to mohlo s informáciami z médií o zdražovaní a ekonomickej situácii v spoločnosti. Deti majú prístup k množstvu informácií, ktoré však nie vždy vedia dostatočne spracovať. Riešením by malo byť s deťmi sa o týchto témach rozprávať.

Následne malo až 93% opýtaných detí obavu z násilia a šikanovania či výsmechu druhých. Dievčatá v porovnaní s chlapcami vyjadrili túto obavu silnejšie a cítia sa viac ohrozené psychickými problémami, vnímajú viac strach a emócie.

Deti vyjadrili vo výraznej miere obavu aj z drog a alkoholu (91%) a z psychických problémov (93%).

Únikom z reality je pre deti online priestor. Až polovica detí trávi viac ako päť hodín denne v online priestore. Internet a sociálne siete môžu u detí zintenzívniť negatívne pocity a celkovú nespokojnosť. Ukázalo sa, že čím viac času deti trávili na mobiloch, tým viac u nich prevládali negatívne emócie.

Z prieskumu vyplýva, že deti by chceli zlepšiť ochranu prírody a dosiahnuť lepšie školstvo a zdravotníctvo.

Zdroje: www.tvnoviny.sk

Ďalšie články k téme