Zimný - hybridný semester

13. 9. 2021 | Aktuality

hybridná výučbaRozhodnutie otvoriť zimný semester nadchádzajúceho akademického roka 2021/2022 zostáva na rozhodnutí vysokých škôl a univerzít, i keď svetová zdravotnícka organizácia aj Ministerstvo Školstva odporúčajú, aby sa výučba, v čo najväčšej možnej miere, realizovala prezenčne, tam kde to epidemiologická situácia dovoľuje, s apelom na očkovanie sa pre učiteľov a študentov, ktorí tak doposiaľ neurobili.

Univerzity a vysoké školy sa však globálne nevyhnú obmedzeniam, ktoré boli ustanovené vyhláškou hlavného hygienika. Ktoré to sú, si môžete prečítať v našom článku Aké obmedzenia čakajú univerzity v zimnom semestri?

Formu a priebeh vyučovania si univerzity volia individuálne, a tak nastala situácia, kedy sa mnohé rozhodli zahájiť semester v hybridnej forme. To znamená, že časť vyučovania bude zaistená prezenčnou formou a časť dištančne čiže online. Mnohé univerzity budú od zamestnancov a študentov vyžadovať preukázanie sa jednou zo zásad „OTP“ (očkovaný-testovaný-prekonaný).

Ku kroku hybridného vzdelávania pristúpila napríklad najväčšia slovenská univerzita, Univerzita Komenského, ktorá dovoľuje uskutočniť vyučovanie prezenčne, v prípade, že budú dodržané bezpečnostné a hygienické opatrenia. To predstavuje zaplnenie kapacity miestnosti maximálne na polovicu, no tá nemôže prekročiť počet 50 osôb v miestnosti. V prípade, že túto podmienku nejde splniť, vzdelávacie činnosti sa presunú na online platformy.

Ďalšia bratislavská univerzita, Slovenská Technická Univerzita, má podľa vyhlásenia dekana začať dištančnou formou až na niektoré, predom schválené výnimky, akými je napríklad tretí stupeň štúdia, končiace ročníky či vyučovanie v malých skupinkách. STU umožňuje aj hybridnú formu semestru, no tá musí spĺňať hygienické a bezpečnostné opatrenia.

Niektoré školy sa kvôli epidemiologickej situácii rozhodli pre konkrétne stupne štúdia posunúť avizovaný začiatok akademického roku ako je tomu napríklad v prípade Žilinskej Univerzity. Univerzita má fungovať taktiež na princípe hybridnej výučby, kedy budú  prednášky s veľkým počtom poslucháčov, realizované prostredníctvom online platforiem a semináre či cvičenia budú prebiehať prezenčne. Rovnaký prístup nateraz zvolila aj Technická Univerzita v Košiciach.

Hybridnú cestu semestra si nateraz nezvolila napríklad Ekonomická Univerzita v Bratislave, ktorá sprostredkuje prvé týždne výučby online formou, a to až do 8. októbra. Neskôr, na základe priaznivej epidemiologickej situácie, môže dôjsť k zmene na prezenčnú formu vyučovania.

Vysokoškoláci sú o všetkých nevyhnutných zmenách, opatreniach a detailoch, ktoré sa k ich forme a typu štúdia vzťahujú, informovaní prostredníctvom emailu či inej platformy, a preto ich treba pre istotu kontrolovať a sledovať epidemiologickú situáciu na základe COVID automatu.

Zdroje: TASR

Ďalšie články k téme

Aké obmedzenia čakajú univerzity v zimnom semestri?

Aké obmedzenia čakajú univerzity v zimnom semestri?

Začiatok zimného semestra sa nezadržateľne blíži a správy o vzrastajúcich prípadoch ochorenia Covid-19 sú na vzostupe. Väčšina profesorov a študentov dúfala v čo najmenej obmedzujúcu formu vyučovania, no už teraz je jasné, že určitým obmedzeniam sa univerzity a vysoké školy nevyhnú ani tento akademický rok. O otvorení zimného semestra rozhoduje každá univerzita a vysoká škola samostatne. Pre všetkých zjednocujúco však hlavný …

číst více
Umiestnenie slovenských univerzít v rebríčku The Three University Missions

Umiestnenie slovenských univerzít v rebríčku The Three University Missions

Populárny celosvetový rebríček s oficiálnym názvom The Moscow International University Ranking v roku 2021 do svojho koncového hodnotenia vysokoškolských inštitúcií zahrnul až 1650 škôl z 97 krajín a teritórií celého sveta, kde si priečku vybojovali aj slovenské univerzity. V celkovom porovnávaní výsledkov medzi makro-regiónmi sveta sa práve Európa zasluhuje za viac než jednu tretinu najlepšie hodnotených vysokoškolských inštitúcií, kedy sa …

číst více
Univerzity opäť prechádzajú k online vyučovaniu

Univerzity opäť prechádzajú k online vyučovaniu

K tomuto kroku postupne pristupujú viaceré univerzity naprieč Slovenskom, zohľadňujúc zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a covid automat. Mnohí študenti a profesori dúfali v čo najdlhšie zachovanie prezenčného vzdelávania. Naopak, mnohí si priali už od začiatku akademického roku vyučovanie dištančnou formou, čoho dôkazom boli aj študentské petície na viacerých vysokých školách za zrušenie prezenčného vyučovania, najmä zo zdravotných obáv. Nakoniec …

číst více