Získaj prácu v talentovanom programe Skupiny MOL

17. 5. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

uplatnenie absolventovJedna z najväčších a najvplyvnejších spoločností regiónu – Skupina MOL, plánuje obsadiť viac ako 50 pracovných pozícií čerstvými absolventmi vysokých škôl z rôznych študijných oblastí ako súčasť programu Growww.

Program Growww má viac ako desaťročnú tradíciu a za ten čas sa teší vysokej obľúbenosti a úspechu. Veľká väčšina absolventov programu – až 80% úspešne pokračuje v kariére a v štruktúrach spoločnosti MOL Group, a mnohí sa nachádzajú na významných expertných alebo manažérskych pozíciách. Okrem pracovného rozvoja a medzinárodných príležitostí spoločnosť ponúka aj ďalšie benefity. Účastníkom a účastníčkam sa počas ročného programu venujú odborní školitelia, ako aj skúsení kolegovia z prostredia manažmentu, ktorí prispievajú k osobnostnému a odbornému rastu účastníkov. Ročný program je ponúkaný na plný úväzok a za adekvátny plat.

Ročný talentový program je určený pre absolventov ako magisterských tak inžinierskych odborov v oblasti strojárstva, obchodu, ekonomiky, IT a digitálnych, ako aj spoločenských a prírodných vied hľadajúcich štart ich profesijnej kariéry.

Záujemcovia sa môžu zaujímať o pracovné pozície v piatich krajinách: Slovensku, Chorvátsku, Poľsku, Slovinsku a Českej republike.

Skupina MOL sa môže niekomu spájať len s asociáciou spoločnosti Slovnaft, ktorej výroba sa sústreďuje prevažne na výrobu palív a spája sa s rafinérsko-petrochemickou výrobou. Skupina MOL sa však snaží poukázať, že to tak vôbec nie je. Ide o mladú a dynamickú spoločnosť so záujmom podporovať a rozvíjať mladé talenty a reagovať na výzvy spojené s ochranou životného prostredia.

Okrem iného sa program snaží o vyváženú reprezentáciu žien a mužov, o čom svedčí minuloročné rovnaké zastúpenie absolventiek a absolventov. Diverzita je v programe dôležitá, keďže vlastnosti ako profesionalita a talent sú rodovo neutrálne.

Deadline na podávanie prihlášky je do 31. mája 2022 a určite stojí za zváženie.

Zdroje: https://slovnaft.sk/sk/kariera/pre-studentov-a-absolventov/vysoke-skoly/growww/

 


benusova@vysokeskoly.cz