Ako budú vyzerať univerzity budúcnosti?

24. 5. 2022 | Štúdium na vysokej škole

univerzity budúcnostiŠkolské prostredie prešlo v poslednom období najmä dôsledkom pandémie prehodnotením zaužívaných vzdelávacích postupov. S toľko zmieňovanou a významnou digitalizáciou sa za posledné desaťročia obmenila realita akademického sveta, ktorý sa premenil na prostredie naplnené pokročilými technológiami formujúcimi vzdelávanie. A aké budú teda univerzity budúcnosti – také, ktoré zvládnu kombinovať tradičné metódy vyučovania s tými netradičnými.

Ak si chcú vysoké školy do budúcna udržať popularitu a konkurencieschopnosť, predpokladá sa, že budú adekvátne reagovať na rozvoj technologických inovácií a študentom bude umožnené študovať v podstate kdekoľvek a čokoľvek, vďaka čomu by sa mali univerzity budúcnosti stať vzrušujúcim miestom.

Študenti sa stávajú technologicky zdatní, bez problémov narábajú s vysoko technickými softvérmi a zariadeniami načo je vo vzdelávacom procese nevyhnutné reagovať. K tomu študenti častokrát disponujú prekvapivo vycibrenými skúsenosťami z rôznych oblastí, ktoré sú potrebné a užitočné pre uplatnenie sa na trhu práce. Intenzita, ktorú so sebou prináša či už virtuálne alebo fyzické prostredie vzdelávania stimuluje a zvyšuje učenie sa spôsobom, ktorým to tradičné vzdelávacie metódy nedokážu.

Podľa analýz UNESCO Institute for Statistics sa do roku 2030 na svete navýši počet ľudí vo vzdelaní vyššieho stupňa až na 120 miliónov. Reakciou zo strany univerzít a biznisov by tak malo byť rozšírenie ponuky študijných programov rovnako ako stupňov štúdia v porovnaní s doterajšou situáciou. S rozšírením príležitostí by sa tak mala študentom naskytnúť možnosť študovať v čase a tempe aké im vyhovuje. Takéto pozorovanie sa stáva veľmi dôležité pri uvedomení si koľko študentov vstupuje do vzdelávacieho systému snažiac sa balansovať študijný život s tým rodinným, kariérnym či dokonca viacerých rolí spoločne.

Niektoré univerzity už teraz ponúkajú formu prepojených „tradično-netradičných“ študijných možností. Študenti si v takomto prípade môžu navoliť kombináciu online a prezenčných kurzov počas semestra na základe individuálnej preferencie s možnosťou samozrejme kombinovať oba typy ľubovoľne. Takýto model teoreticky ponúka možnosť stráviť prvý rok štúdia na univerzite, vycestovať na semester na zahraničnú partnerskú univerzitu či alternatívu ukončiť štúdium zo zahraničia.

Získanie nadnárodnej perspektívy a pohyb medzi zahraničnými partnerskými inštitúciami si volí čoraz viac študentov. Aj preto by mali inštitúcie vyššieho vzdelávania naprieč svetom upevňovať partnerstvá, čím by podporili vzťah medzi medzinárodnými študentmi a fakultou. Výsledkom by tak bola aj omnoho ľahšia šanca získať vzdelanie v zahraničí. Študenti by mali mať možnosť vycestovať na semester, ale i získať titul v úplne inej krajine. To prináša okrem osobnostnej výhody aj možnosť študovať, pracovať a žiť v prostredí s veľkým množstvom osobností z celého sveta navzájom obohacujúcich sa o rozdielne kultúry, tradície, zvyky a mnohé iné. Zahraničná skúsenosť určite absolventom rozšíri obzory, zmení pohľad na veci, napomôže k porozumeniu rozdielností a v neposlednom rade pripraví študentov na fungovanie v profesijne globálnom prostredí.

Prioritou do budúcna bude taktiež proštudentské vzdelávanie, ktoré bude významne smerované na študenta. Skostnatené, tradičné metódy vzdelávania rozhodne nie sú ničím vhodným pre technické a online vyučovacie platformy, ktoré sú na vzostupe, a tak sa nezaobídu bez obmeny. Budú preč aj dni, kedy museli študenti zapadnúť do striktných časových harmonogramov a neflexibilných akademických hraníc. Pri proštudentskom vzdelávaní bude pravdepodobne najväčšou zmenou pre väčšinu škôl preniesť svoju pozornosť z učiteľa na študenta. Každý študent bude môcť zobrať vzdelávanie do svojich rúk tým, že si vyberie vlastný študijný modul, spôsob vzdelávania či už na pôde školy, v online podobe alebo absolvuje štúdium v zahraničí. Týmto sa môžu študenti stať aktívnymi vo vlastnom vzdelávaní a sú schopní vypestovať si technické zručnosti, keď príde na prevzatie zodpovednosti za vzdelávanie do vlastných rúk.

 

Zdroje: www.topuniversities.com


benusova@vysokeskoly.cz