Až 50% vysokoškolákov uvažuje o odchode zo Slovenska

12. 7. 2021 | Aktuality

Únik mozgovPodľa výskumu Únik mozgov – migračný potenciál mladých na Slovensku uskutočneného Inštitútom pre verejné otázky s podporou nadácie ESET až polovica vysokoškolských študentov a absolventov uvažuje o odchode zo Slovenska.

Spomedzi 50% mladých vzdelaných ľudí uvažujúcich o odchode plánuje 14% odchod z krajiny na trvalo. Väčšia časť, 36% študentov, uvažuje o odchode iba na isté obdobie a pevnosť rozhodnutia je všeobecne slabšia a nestálejšia v porovnaní s opýtanými zvažujúcimi trvalý odchod.

Študenti uvažujúcu o odchode zo Slovenska patria z najväčšej časti k odborom humanitných viedumenia 29%, o niečo menej 25% patrí k študentom technických vied. 22% rozhodnutých pre trvalý odchod študentov patrí k odborom prírodných vied, matematiky a informatiky.

V prípade absolventov vysokých škôl sú štatistiky pomerne triezvejšie. O trvalej migrácii uvažuje iba 10% absolventov a z nich sa necelá štvrtina (23%) pevne drží rozhodnutia odísť.

Situácia vysokých škôl na Slovensku nie je prívetivá dlhodobo. Podľa prieskumu sú pre študentov a absolventov dôvodom na odchod zo Slovenska najmä socioekonomické a politické dôvody. Ide napríklad o celkovú životnú úroveň, chýbajúce adekvátne pracovné pozície či slabé sociálne zabezpečenie. Taktiež k zvažovaniu odchodu prispieva zle fungujúca verejná a štátna infraštruktúra, deficity demokracie, klientelizmus, korupcia či chabá politická kultúra. Na zahraničí ich láka najmä opak Slovenska: vyššia možnosť uplatnenia a pracovných miest, lepšie ohodnotenie, zdokonalenie v cudzom jazyku či možnosť vzdelávania, vedy a výskumu.

Odchod mladých slovenských mozgov sa v najvyššej miere deje smerom do Českej republiky, ktorú preferuje každý piaty opýtaný (22%). Do top 10 migračných krajín študentov ďalej patrí Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Dánsko, USA, Kanada, Španielsko, Taliansko.  Týchto 10 krajín spolu tvorí 70% všetkých krajín, ktoré mladí označujú ako ich cieľovú destináciu uplatnenia sa.

Zdroje: https://www.ivo.sk/8775/sk/aktuality/unik-mozgov-migracny-potencial-mladych-na-slovensku

Ďalšie články k téme

Prestížne umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Prestížne umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa umiestnila najvyššie spomedzi slovenských univerzít v uznávanom celosvetovom rebríčku  QS World University Rankings 2022 na mieste 601.-650. Za vysoké umiestnenie univerzita vďačí najmä počtu zahraničných študentov a pomeru študentov na akademických pracovníkov. Rebríček QS WUR top univerzít z celého sveta je zostavený na základe 6 kritérií: akademická reputácia, reputácia pracovníkov, pomer …

číst více