Cena Daniela Tupého – „Východiská z Nenávisti“

8. 6. 2021 | Aktuality

študentská cenaCena Daniela Tupého nesie meno usmrteného študenta Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, ktorý v roku 2004 zomrel po útoku neonacistov vo veku 21 rokov. Jeho vrahovia sú dodnes na slobode a prípad nie je stále uzavretý.

Na jeho pamiatku vyhlasuje dekan Filozofickej fakulty UK už 11 rokov súťaž o Cenu Daniela Tupého. Tento ročník dekan spolupracuje aj so študentskou časťou Akademického senátu FiF UK, ako aj Nadáciou Milana Šimečku a iniciatívou Mladí proti fašizmu.

Rok 2021 sa nesie v znamení námetu „Východiská z nenávisti“ a hlavnou témou sú pozitívne príklady prekonávania predsudkov, nedôvery a strachu, ktoré sú výplodom nenávisti a násilia.

Súťažné práce majú priniesť príbehy zo života spoločnosti dnes a v minulosti. Majú ponúknuť príbehy zbližovania osôb a komunít nachádzajúcich spoločné porozumenie, zmier, akceptáciu a toleranciu. Práce, ktoré ponúknu príbehy spracovania spoločnej minulosti,  vyrovnávania šancí jednotlivcov na úspech a život v harmónii s prostredím.

Zapojiť sa môžu vysokoškolskí študenti zo Slovenska i zahraničia, a to zaslaním práce elektronickou formou do 15. októbra 2021.

Uchádzať o cenu sa dá v dvoch kategóriách. Prvou kategóriou sú práce spadajúce k humanitným a spoločenským vedám až po vedné disciplíny právaekonómie, ideálne vychádzajúce z formátu seminárnej práve či ŠVOK v rozsahu 7-15 normostrán.

Druhou kategóriou sú eseje, audiovizuálne práce ako reportáž či podcast. V tejto kategórii sú kritéria voľnejšie, no všetky práce budú posudzované na základe spoločných parametrov. Rozsah by sa ml pohybovať v časovom rozmedzí 7-20 minút.

Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutoční na začiatku novembra. V oboch kategóriách si prvé tri víťazné miesta odnesú výhru vo výške 500€, 350€ a 200€.

Cena Daniela Tupého je spôsobom ako si verejnosť, na čele s FiF UK, uctieva pamiatku bezvýznamne vyhasnutého mladého života Daniela Tupého. Jeho smrť a spomienka na ňu je okrem iného aj pripomienkou, že hrozba extrémizmu je v spoločnosti neustále alarmujúcou nástrahou, pred ktorou sa treba mať na pozore.

Zdroje:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/cena-daniela-tupeho-2021-vyzva-na-prihlasovanie-sutaznych-prac/