Cena sv. Gorazda

25. 9. 2021 | Aktuality

Medzinárodný deň študentstvaCena sv. Gorazda je udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumuMinisterstva športu ako ocenenie študentom základných, stredných a vysokých škôl pri príležitosti 17. novembra – Medzinárodného dňa študentstva. 17. november sa ako deň študentstva nesie v úzadí, pre Slovensko významnejšej udalosti, Nežnej Revolúcie. Ak sa však chcete dozvedieť, pri akej príležitosti a na koho počesť bol deň študentstva ustanovený, neváhajte si prečítať náš článok Medzinárodný deň študentstva – 17. November.

Možnosť uchádzať sa o cenu sv. Gorazda a podávať návrhy na ocenenie študentov prebieha v termíne od 22. septembra do 8. októbra 2021, a to výhradne cez elektronický formulár.

Študenti môžu byť na cenu sv. Gorazda nominovaní na základe mimoriadnych výsledkov celoštátneho významu alebo na základe reprezentácie Slovenskej republiky v zahraničí v študijnej oblasti, záujmovo-umeleckej oblasti, výskumno-vývojovej oblasti, za mimoriadny športový výkon alebo za humánny čin v predchádzajúcom školskom roku.

Nomináciu študentov môže uskutočniť napríklad vedenie školy, ako riaditeľ ši štatutár-zriaďovateľ školy. Navrhnutie na ocenenie môže prísť aj z radov samosprávy, od obce, starostu, prednostu, samosprávneho kraja či štatutára priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR.

Ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva môže byť spojené s finančným či vecným darom.

Zdroje: www.minedu.sk